arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef utveckling

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Utvecklingschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster som ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer samt 400 arbetsgivare. Varje år fattar SPV cirka 68 000 beslut om pensioner och ersättningar och gör drygt 3,6 miljoner utbetalningar på totalt drygt 15,2 miljarder kronor. SPV finns i Sundsvall och har cirka 250 medarbetare.
Vi söker nu en avdelningschef som ska leda SPVs nyinrättade utvecklingsavdelning.
Avdelning Utveckling

SPV är inne i en spännande förändring för att bli en effektivare myndighet med ännu nöjdare kunder och en starkare aktör i pensionsbranschen.

Avdelning Utveckling är en nybildad avdelning som har till uppgift att driva på och leda SPV:s utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Avdelningen syftar till att stärka fokus på långsiktig och koordinerad utveckling i hela myndigheten. Genom ett samlat ansvar för innovations- och digitaliseringsfrågor skapas förutsättningar för SPV att utveckla nya kundmöten och en effektivare förvaltning.

Avdelningen ansvarar också för att säkerställa en effektiv och kvalitativ långsiktig utvecklingsplan för SPV som tas fram baserat på bland annat omvärldsbevakning, riskidentifiering och verksamhetens olika behov. Avdelningen har också uppdraget att starta olika växthus för innovativ utveckling.

På avdelningen ligger även ansvar för att SPV:s verksamhetsarkitektur (Enterprise architecture) alltid är uppdaterad, vilket görs genom kontinuerliga och systematiska avstämningar med samtliga verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER

Avdelningen har för närvarande fem medarbetare med mycket hög kompetens. Arbetet handlar om att förändra invanda arbetssätt och mönster gällande verksamhetsutveckling, göra omvärldsbevakning och riskidentifiering. Vi tror att samarbete mellan avdelningen och övriga avdelningar är oerhört central för att lyckas.

Som avdelningschef förväntas du:

 • Delta i myndighetens ledningsgrupp och ta ett helhets- och strategiskt ansvar för SPV:s verksamhet, mål och resultat. Du blir också en representant för SPV:s operativa ledning som en av verksamhetens 20 chefer.
 • Ansvara för och leda avdelningens verksamhet, personal, ekonomi, resultat och kompetensförsörjning på ett kundinriktat, effektivt och kvalitativt sätt.
 • Driva verksamhetsutveckling utifrån ständiga förbättringar.
 • Följa upp kvalitet och resultat, utforma effektiva och i många delar nya arbetssätt samt säkerställa en god arbetsmiljö.
Att ansvara för utveckling handlar om att driva på processen och säkerställa att de utvecklingsinsatser som beslutas passar helheten och att de går i önskad riktning för SPV. Den faktiska utvecklingen sker inom de verksamheter som berörs.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Har dokumenterat goda resultat av att arbeta som chef på strategisk nivå och har ingått i ledningsgrupp i en större organisation. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i Microsofts standardprogram.

Som person har du:

• Förmåga att tänka nytt och samtidigt har förmåga att skapa förutsättningar för att genomföra.
 • Mycket god ledarförmåga som grundar sig i ett genuint intresse för människor och deras utveckling. Du kan leda genom andra, samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet.
 • Visat på gott omdöme.
 • Starkt driv för att nätverka både inom och utanför organisationen
 • Ett stort intresse för omvärlds- och digitaliseringsfrågor
 • Hög abstraktionsförmåga, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser.
Vi kommer att lägga stor vikt på de personliga egenskaperna när vi bedömer dina kvalifikationer.

Meriterande:

• Tjänstepensionsregelverk eller försäkringsverksamhet
 • Framgångsrikt lett förändringsarbete eller innovationsarbete
 • Ledningsarbete i en statlig verksamhet
 • Arbete inom IT-området i en större organisation

ÖVRIGT

Denna tjänst är säkerhetsklassificerad.
Säkerhet har hög prioritet på SPV och därför genomförs en säkerhetsprövning innan beslut om att anställning av en ny medarbetare tas. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du läsa om här:
www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning.html

SPV erbjuder:


Du får arbeta i en organisation med trevlig atmosfär där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. SPV ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kontinuerlig kompetensutveckling. SPV strävar efter en jämn könsfördelning och etnisk mångfald på alla nivåer i organisationen. Vill du veta mer om SPV som arbetsgivare och om de anställningsförmåner som erbjuds kan du läsa vidare på webbplatsen under Jobba på SPV

Kontaktpersoner

Mitra Frost

mitra.frost@novare.se