arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef Utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Utbildningschef

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Vid Högskolan Dalarna är arbetet som avdelningschef vid akademierna ett uppdrag i tjänst under tre år med möjlighet till förlängning tre år i taget. Aktuellt chefsuppdrag är för avdelningen Utbildningsvetenskap inom akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Avdelningen omfattar ämnena pedagogiskt arbete och pedagogik samt lärarutbildningskansliet. Uppdraget delas med en av akademins nuvarande avdelningschefer och ni kommer i era roller arbeta tätt tillsammans.

Lärarutbildningsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet. Utbildningsutbudet är brett och spänner från förskola till gymnasieskola, med både förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande har de senaste åren varit under stark utveckling med ett sjuttiotal forskare och ett tjugotal doktorander knutna till vår forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans lärarutbildningar. Forskningen rör alla typer av skolformer och utbildningsnivåer, inom såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska områden.

Utbildning och forskning sker i nära samarbete med regionens aktörer. Genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver Högskolan handlingskraftig samverkan, med framgångsrika satsningar som exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett arbete där du tillhör ledningen inom akademin och leder och fördelar arbetet inom avdel­ningen på delegation av akademichef. Akademins ledningsgrupp, som består av akademichef och ytterligare sex avdelningschefer karaktäriseras av öppenhet och delaktighet. En viktig arbetsuppgift som avdelningschef är att fortlöpande hålla sig informerad om och i samarbete med bland annat ämnesföreträdare och programansvariga driva utvecklingen av de inom avdelningen ingående ämnena och utbildningsprogrammen. Vi söker dig som förutom detta aktivt kan bidra till akademins övergripande verksamhetsutveckling.

Centrala arbetsuppgifter består i att tillsammans med den andra avdelningschefen:
 • ombesörja att verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser blir framtagna
 • följa upp avdelningens huvudområden/ämnen beträffande kvalitetssäkring
 • genomföra löne- och medarbetarsamtal, samt planera kompetensutveckling i samråd med medarbetare
 • samverka med akademins forskningsområden rörande forskningsprojekt och forskarstuderande
 • bidra till avdelningens samverkan med det omgivande samhället
 • bereda underlag för nyanställningar och formulera anställningsprofiler i samråd med ämnesföreträdare och forskningsledare, samt ansvara för rekryteringsprocessen
 • ansvara för avdelningens budgetarbete
 • ansvara för tjänstgörningsplanering i samråd med medarbetare
 • ansvara för att all verksamhet bedrivs enligt Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt gällande bestämmelser inom arbetsmiljö vid Högskolan Dalarna

Kvalifikationer

Som avdelningschef förväntas du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd, ha god administrativ förmåga samt kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Vi ser också att du är prestigelös, har mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga samt kan hantera stress. Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete.

Följande är meriterande

 • erfarenhet av att vid högskola/universitet bedriva undervisning, administration och/eller forskning, särskilt inom lärarutbildningsområdet
 • doktorsexamen
 • lärarexamen
 • chefserfarenhet eller andra ledningsuppdrag inom högskola/universitet
 • erfarenhet av kollegiala uppdrag inom utbildning eller forskning
 • kunskap om kvalitetssystem och ekonomistyrning inom högre utbildning
 Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Ansökningshandlingar

Ansökan ska innehålla meritförteckning/CV, personligt brev samt referensuppgifter. Ansökan kan ej kompletteras elektroniskt efter sista ansökningsdag. Handlingar som styrker meriter tas med vid eventuell intervju.  

Övrigt

Detta uppdrag omfattar heltid med eventuell möjlighet till viss tid för undervisning, forskning eller annan särskild uppgift inom akademin. Som avdelningschef ingår du också i Högskolan Dalarnas ledarskapsutvecklingsprogram. Tillträde till uppdraget sker så snart som möjligt efter överenskommelse. Placeringsort är Falun. För extern sökande erbjuds lämplig grundanställning inom akademin eller i stödverksamheten. Uppdragstillägg för avdelningschef är 8000 kr/mån. Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2019-12-01.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.