arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef till Kulturmiljöavdelningen

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juli

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Kulturmiljöavdelningen bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av kulturmiljölagen och miljöbalken med tillhörande förordningar samt förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar för att finansiellt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer, och civila samhället bidrar till de kulturpolitiska målen och ansvarar för myndighetens uppdrag om världsarv. Genom olika verksamheter bidrar avdelningen till att statliga kulturmiljömål får genomslag inom andra samhällssektorer. Kulturmiljöavdelningen består av cirka 55 medarbetare och omfattar fyra enheter. Du har personalansvar för fyra enhetschefer samt tre administrativa assistenter.

Dina arbetsuppgifter

Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefen och ditt uppdrag är dels att bidra till Riksantikvarieämbetets strategiska och långsiktiga arbete och dels att leda och samordna avdelningens olika verksamheter och uppdrag så att vi når våra mål. Fokus är att leda, planera och följa upp avdelningens verksamheter samt att kommunicera strategiska riktningar som vision, mål och värdegrund. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, verksamhet och personal.

Du har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, med motiverade och engagerade medarbetare, där samverkan och delaktighet främjas. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och du förväntas bidra till utveckling av verksamheten utifrån hela myndighetens behov och utmaningar. Du bidrar även till gott samarbete med andra avdelningar och externa partners.

Några av avdelningens fokusområden framåt är utveckling av det tvärsektoriella arbetet samt processfrågor kring den arkeologiska processen.

Din kompetens

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och mångårig erfarenhet av att vara chef med gott resultat för såväl verksamhet, ekonomi och personal. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom kulturarvs- och/eller samhällsbyggnadsområdet och god kunskap om hur dessa frågor bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Du har erfarenhet av offentlig förvaltning och vana att leda komplex verksamhet där du har förmågan att tydligt och pedagogiskt kommunicera kring komplexa sammanhang och hur helheten påverkar detaljerna och vice versa. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer.

Du har ett brett nätverk inom kulturarvsområdet och är van att företräda din organisation vid externa kontakter. Du är en god relationsskapare och har lätt för att samarbeta och att skapa delaktighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt har erfarenhet av tvärsektoriellt arbete som innebär samverkan med bland annat andra myndigheter.

Du är strategisk och kommunikativ och leder utifrån vision, mål och värderingar. Du är trygg i din chefsroll och ditt ledarskap karaktäriseras av ett coachande förhållningssätt. Du är skicklig på att motivera, inspirera och stimulera nytänkande för att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att nå uppsatta mål på kort och lång sikt. Du har en viktig roll, som förebild, att skapa förutsättningar för att verksamheten och arbetsklimatet präglas av öppenhet, samverkan och professionalism.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 26 augusti 2019. Märk din ansökan med referensnr RAÄ-2019-1780.

Kontaktpersoner

Lars Amréus, Riksantikvarie

08-5191 8000


Sara Harring, HR-konsult

08-5191 8117


Robert Lang, Fackförbundet ST

08-5191 8000


Lisa Af Edholm, Saco

08-5191 8000