arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef till avdelningen Internationellt samarbete på Vinnova

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Har du erfarenhet av internationalisering och internationella relationer? Har du intresse för forskning och innovation och vill bidra till svenska framgångar i ett globalt perspektiv? Då har Vinnova ett uppdrag för dig.

VI ERBJUDER

För dig som är omvärldsorienterad, värdesätter hållbar utveckling erbjuder vi en omväxlande tjänst med stor bredd. Du kan påverka inriktningen på Sveriges arbete med internationella forsknings- och innovationsfrågor. Du är med och bidrar till nyskapande lösningar på globala samhällsutmaningar. I din roll ingår du i Vinnovas verksledning som ansvarar för myndighetens strategi och verksamhetsplanering. Vi arbetar i skärningspunkten mellan politik, näringsliv, forskning för att öppna upp för innovation som gör skillnad. Sverige rankas högt internationellt när det gäller forskning och innovation. Genom internationell uppkoppling och samverkan med aktörerna i forsknings- och innovationssystemen agerar vi som föregångsland och säkerställer att svenska lösningar får genomslag. Vi erbjuder ett spännande arbete där du kan utveckla dig själv och andra i ett internationellt sammanhang. Vår arbetsplats är formad utifrån vår värdegrund: respekt, ansvarstagande och mod.

ROLLBESKRIVNING

Som chef företräder du Vinnova som arbetsgivare. Du har en nyckelroll i det strategiska arbetet med att stärka svenska aktörers internationella konkurrenskraft. Det gör du genom att koppla samman och utveckla satsningar på regional, nationell, internationell nivå. Du ansvar för utvecklingen av Vinnovas internationella samarbeten som stärker Sverige som innovationsland och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tillsammans med kollegorna driver du Vinnovas innovationssamarbeten med strategiska partners i enskilda länder utanför EU. Arbetsuppgifter inkluderar allt från att förhandla gemensamma satsningar med systerorganisationer i andra länder till att bidra till Sveriges relationer med andra länder med hjälp av s.k. innovationsdiplomati. Du leder även Vinnovas arbete med att vara kontaktorganisation för Horisont Europa; EU:s program för forskning och innovation. Tillsammans med medarbetarna utvecklar du vår rådgivningsverksamhet och sätter riktningen för det strategiska påverkansarbetet. Rollen innebär nära samarbete med ledningspersoner på andra myndigheter, representanter för akademi, näringsliv, Regeringskansliet. Du ingår i myndighetens verksledning som ansvarar för strategi, verksamhetsplanering. Du är med och sätter ramarna för våra prioriterade områden, säkerställer att vi levererar önskade resultat samt att vi har tillgång till rätt kompetens och att medarbetarna utvecklas och trivs. Du har personalansvar för två enhetschefer och arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågorna på din avdelning.

KVALIFIKATIONER

UTBILDNING:
- Akademiska studier inom för tjänsten relevant område
ERFARENHET:
-Flerårig erfarenhet som chef med formellt budget-, resultat- och personalansvar i kunskapsintensiv organisation. Du är en van arbetsgivarföreträdare, verksamhetsföreträdare och erfaren som ledare.
- Flerårig erfarenhet och vana av strategisk planering och uppföljning, samt av att utöva ett tydligt, inkluderande ledarskap
- Bred erfarenhet av arbete med olika aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor med frågor kopplade till det svenska och internationella innovationssystemet
- Mycket god kunskap och erfarenhet av internationella forsknings- och innovationssamarbeten som kopplar till t.ex. Horisont Europa eller bilaterala forskningsavtal
- Ett etablerat nätverk inom områden som är relevanta för tjänsten
KUNSKAPER:
- God kunskap om aktuella frågor och utmaningar inom innovationsområdet
- God förståelse för hur samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle fungerar
SPRÅKKUNSKAPER:
- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har gott omdöme, personlig mognad, systemperspektiv. Du kan prioritera, fatta väl avvägda beslut, är trygg med att initiera och driva utvecklingen mot Vinnovas mål och vision. Du har fingertoppskänsla när det gäller att möta olika situationer i en internationell miljö. För dig är samverkan och erfarenhetsutbyte viktigt. Du framför budskap på ett sätt som väcker intresse hos omgivningen. Du kan förhandla effektivt och få genomslagskraft. Du är lyhörd, prestigelös, lösningsorienterad. Du tillämpar ett agilt ledarskap dvs. du har förtroende för dina medarbetare, involverar dem, skapar engagemang som bidrar till förmåga till snabb anpassning till omvärlden. Genom tillgänglighet, tydlighet bidrar du till ett öppet, förtroendefullt arbetsklimat. Där olika intressen ställs mot varandra söker du en framkomlig väg. Du ser möjligheter och tar tillvara styrkor och utvecklingsområden, både för att öka förmågan att lösa olika uppgifter och för att skapa trivsel, delaktighet. Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande, mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

PLACERING: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.
KONTAKT: HR-partner Emily Beijer, tel. 08-473 3112, emily.beijer@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.
ANSÖKAN: Via vår rekryteringsportal senast 2023-02-15. Bifoga examensbevis eller motsvarande.

#LI-Hybrid

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Förtroendearbetstid. Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Heltid 100%