arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef till avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Universitets- och högskolerådets vision är utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare och speglar väl myndighetens uppdrag. UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling.
 • Vill du: stärka och utveckla analys- och utredningsverksamhet inom utbildningssektorn, verka för proaktivitet, systematik och policyrelevans?
 • Kan du: leda verksamhet, organisation och högt kompetenta medarbetare?
 • Har du: ett strategiskt perspektiv, kan bidra till hela UHR:s verksamhet?
 • Är du: strukturerad, kommunikativ, uthållig och pedagogisk?                        
UHR söker Avdelningschef till avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Arbetsuppgifter


Avdelningen arbetar med uppdrag som ska bidra till ökad kvaliteten inom hela utbildningsområdet och med att stödja utbildningssektorn i arbetet med att internationalisera svensk utbildning för en modern arbetsmarknad.

Avdelningen stödjer också universitets och högskolors arbete för en ökad mångfald och lika rättigheter och möjligheter samt arbetet mot diskriminering. Vi gör det genom uppföljningar, analyser, konferenser och utbildningsinsatser. I avdelningens uppdrag ingår föreskriftsarbete samt uppföljning och analys av antagning till universitet och högskolor. Uppdragsgivare är främst Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) men även lärosäten och andra instanser. Avdelningen ska också vid behov stödja övriga avdelningar inom UHR med analys- och statistikkompetens.

Några fokusområden de närmaste åren är att utveckla analysverksamheten utifrån proaktivitet, systematik och policyrelevans. Att tydligare bistå regeringen i högskolepolitiska frågor genom underlag för åtgärder och prioriteringar betonas. Målet är att få ökat genomslag och nå ut med resultatet av de analyser och utredningar som görs. Fokus är också att samordna flera större regeringsuppdrag och även samordna vissa frågor gentemot universitets- och högskolesektorn, bland annat inom området distansutbildning. Ditt uppdrag blir att tillsammans med dina medarbetare se över processer och metodik, utveckla relevanta arbetssätt och ett mer processorienterat arbetssätt.

Avdelningschefen har fullt ansvar för medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Verksamheten är uppdelad på två enheter med varsin enhetschef i Visby respektive Stockholm/Solna. Du leder, genom dina enhetschefer, 35 kompetenta medarbetare inom analys och utredning.

Du leder med tydlighet och struktur, följer upp och når resultat. Att du bidrar till lagkänsla och samarbete horisontellt och vertikalt är en framgångsfaktor liksom lyhördhet internt och externt för förväntningar på output och resultat. Vi värderar att du har strategisk höjd, ser till hela myndighetens uppdrag och vill bidra till och utveckla UHR:s verksamhet.

Du är direkt underställd generaldirektör och ingår i UHR:s ledningsgrupp.

Våra förväntningar


Vi söker dig som har:
 • Akademisk examen inom relevant område.
 • Flerårig erfarenhet som chef med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
 • Gedigen och bred erfarenhet från att leda utrednings- och analysverksamhet.
 • Erfarenhet från att framgångsrikt driva förändringsarbete och ett genuint intresse för verksamhetsutveckling.
 • Mycket goda kunskaper, skriftligt och muntligt, i svenska och engelska.

Meriterande:

 • Forskarutbildning/doktorsexamen.
 • Kunskap från och insikt i Regeringskansliets logik och processer.
 • Relevant erfarenhet från arbete inom utbildningsvärlden.
 • Relevant erfarenhet från offentlig sektor, företrädesvis statlig verksamhet.
Vi söker dig som kan och vill leda experter, är tydlig, kommunikativ, och prestigelös. Du utvecklar verksamhet, organisation och människor. Du har förmåga se helhet, arbetar strategiskt och fokuserar på uppdragsgivare och målgrupp. Samarbete och samverkan är nyckelord för dig. Omvärldsintresse och hög analytisk förmåga är dina ledstjärnor. Att du vill bidra till utbildningens utveckling, skapa samhällsnytta, leder med kvalitet och hög etisk kompass är framgångsfaktorer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder


Arbetet som chef för avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor är omväxlande med många kontakter internt och externt. UHR är en viktig aktör inom utbildningsområdet och vi samverkar med Regeringskansliet, lärosäten och en rad andra myndigheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt har ett internationellt samarbete inom EU med flera parter.

Du möts av en organisation med starkt kvalitetsfokus och höga ambitioner. Du förväntas bidra till hela verksamheten och vi hoppas och tror att du vill utveckla och utvecklas med oss.

Våra villkor och förmåner


Mer om UHR 

Övrigt


Anställningen omfattar heltid med tillträde efter överenskommelse. Placeringsort är Solna. Resor kan förekomma i tjänsten.

Ansökan


Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV märkt med diarienummer 2.2.1-01354-2022, senast den 2 oktober. Din ansökan blir offentlig handling. Tester och/eller urvalsfrågor kan komma att användas i denna rekrytering

I den här rekryteringen samarbetar UHR med Source Executive. Om du vill ta en konfidentiell och förutsättningslös kontakt i ett första steg är du välkommen att kontakta Source konsulter Ann Peyron tfn. 0708-784226, ann.peyron@source-executive.se eller Bianca Gideback tfn. 0708-110364, bianca.gideback@source-executive.se

Kontaktpersoner för UHR är generaldirektör Eino Örnfeldt och ställföreträdande generaldirektör Susanne Wadsborn-Taube. De nås på tfn 010-470 03 00.

Representant för SACO är Erik Nilsson tfn 010- 470 03 63 och för ST Krister Kjellin tfn. 010-470 03 60.

Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat