arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef natur och miljö

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland.

Länsstyrelsen är en effektiv och rättssäker myndighet som arbetar med helhetssyn, där verksamheten direkt eller indirekt bidrar till målen i Agenda 2030 och där vi arbetar strategiskt för att bidra till att målen uppfylls inom ramen för vårt uppdrag. I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar Länsstyrelsen ett rättighetsperspektiv.

Länsstyrelsens kärnverksamhet kommer från och med årsskiftet att bestå av tre avdelningar. Avdelningen för natur och miljö består av ca 90 medarbetare och verksamheten är fördelad på fyra enheter: Naturvård, Miljöskydd, Vattenskydd och Miljöanalys. Avdelningschefen driver det strategiska arbetet inom avdelningens ansvarsområde tillsammans med enhetscheferna.

ARBETSUPPGIFTER

Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller.

Avdelningschefen har övergripande ansvar för avdelningens resultat och att verksamheten inom avdelningen bedrivs effektivt och utvecklas i enlighet med Länsstyrelsens vision och målbild. Det inbegriper ansvar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av avdelningens verksamhet och budget samt ansvar för att verksamheten bedrivs resurseffektivt och rättssäkert. Avdelningschefen har även ett strategiskt ansvar för att avdelningen har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt, systematiskt arbetar för en god arbetsmiljö samt verkar för att skapa goda förutsättningar för samverkan.

Avdelningschefen har ansvar för att inom avdelningens verksamhetsområde företräda Länsstyrelsen och verka för länets bästa och utgör därmed en viktig länk i strategiska samarbeten och dialoger.

Avdelningschefen rapporterar till länsrådet och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för strategiska frågor som rör Länsstyrelsens hela verksamhet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer således innebära att:
 • Bidra till att det tvärsektoriella arbetet vid Länsstyrelsen genomförs effektivt
 • Personalansvar för samt leda, coacha och utveckla chefer inom avdelningen
 • Driva strategiska frågor inom avdelningen och representera myndigheten inom avdelningens verksamhetsområde
 • Ansvara för ledning och samordning av den löpande verksamheten inom avdelningen
 • Säkerställa att ärenden av principiell karaktär eller större betydelse, särskilt omfattande och/eller komplexa ärenden avgörs på rätt organisatorisk nivå och med adekvat beredning
 • Leda avdelningens deltagande i myndighetens arbete med att hantera och avväga frågor utifrån Länsstyrelsens breda uppdrag
 • Bistå länsledningen i det strategiska myndighetsövergripande arbetet

KVALIFIKATIONER

Krav:
 • Minst 3 års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
 • Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
 • Minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet med ansvar för verksamhet och personal i en kunskapsintensiv organisation.
 • Erfarenhet av offentlig sektor

Meriterande:

• Erfarenhet som chef för andra chefer
 • Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde
Viktiga personliga egenskaper/förmågor:
För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap behövs intresse för verksamhetsutveckling, prestigelöshet, helhetssyn och samarbetsinriktning. Ytterligare viktiga egenskaper är:
 • God administrativ förmåga, förmåga att planera, organisera och skapa engagemang inom ditt ansvarsområde
 • Strategisk, analytisk och se övergripande samband mellan olika verksamheter
 • Är bekväm i kontakt med medier
 • Uttrycker dig i tal och skrift vårdat, omdömesgillt och begripligt på svenska och engelska
 • Visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
 • Har intresse för och goda kunskaper om hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå
 • Lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning