arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Åtgärdsplanerare järnväg, vikariat

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Trafikplanerare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som Åtgärdsplanerare järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.Åtgärdsplanerare järnväg, vikariat

Vill du vara med och planera kommande satsningar på järnvägar för det framtida Västsverige?

Som åtgärdsplanerare ansvarar du för att förutsättningarna för t.ex. tågresenärer och godstransporter blir så bra som möjligt. Tillsammans med andra tar du fram underlag om behov och brister i transportsystemet och lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du prioriterar de mest effektiva åtgärderna och för en aktiv dialog med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering och finansiering av åtgärder. Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.

 Denna tjänst har en inriktning mot järnväg och fokuserar på järnvägsåtgärder. Arbetsuppgifterna varierar, men exempel på arbetsuppgifter är:

. Beskriva problembild, beställa och delta i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

. Ta fram förslag till ställningstagande utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier

. Ta fram medfinansieringsavtal, förskotteringar och överenskommelser om samfinansiering

. Handlägga ärenden om statlig medfinansiering

. Handlägga kundärenden om förbättringsåtgärder i transportsystemet

. Bidra med kunskap/underlag vid framtagande av nationell plan och regionala planer.

. Omsätta uppdrag i nationell och regional plan till åtgärdsbeskrivningar som beställs internt av Trafikverkts verksamhetsområden Investering och Underhåll

. Samla behov av smärre åtgärder och prioritera dessa till verksamhetsplan

. Beskriva åtgärder och internbeställa av utförande enheter, följa projekten gällande innehåll, tid och kostnad

. Delta i beslut gällande planläggningsprocessen

. Följa upp effekterna av genomförda åtgärderTjänsten omfattar ett vikariat med start så snart som möjligt t.o.m. ca augusti 2020. Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning med inriktning teknik, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

 • kunskap och förståelse för olika åtgärders påverkan och effekter i vägsystemet och/eller järnvägssystemet

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • arbetat med järnvägsfrågor

 • arbetat med planering av transportsystem

 • arbetat med avtal och har erfarenhet av förhandlingar

 • erfarenhet av att kommunicera med myndigheter, kommuner, allmänhet eller andra externa parter

 • kunskaper i Plan- och bygglagen och/eller Lagen om byggande av järnvägSom person är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera och att prioritera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Kontaktpersoner

Elsa Sundberg

0101241808


Anders Lövgärd


via webb