arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Assisterande nationell medlem Eurojust

 • Yrkesroll

  Kammaråklagare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, Eurojust, har till huvuduppgift att underlätta och förbättra samordning och samarbete främst mellan EU: s medlemsstater när det gäller utredning och åtal av grov gränsöverskridande organiserad brottslighet. Till Eurojusts arbete hör också att uppmärksamma problem i det internationella rättsliga samarbetet och att komma med förslag till förbättringar av lagstiftning eller andra regler och anvisningar på detta område.

Den svenska desken vid Eurojust arbetar för att bistå åklagare och andra rättsliga aktörer med internationell samordning i gränsöverskridande utredningar. Vid den svenska desken arbetar för närvarande fyra åklagare och en deskassistent.

Ekobrottsmyndigheten söker nu en åklagare som vill tjänstgöra som assisterande medlem vid svenska desken vid Eurojust. Förordnandet gäller under två år, med möjlighet till förlängning i högst ett år. Beräknat tillträde är juni 2022.

Tjänsten är placerad vid avdelningschefernas kansli. Tjänstgöringsorten är Haag. Den assisterande nationella medlemmen arbetar under den nationella medlemmens ledning.  De ekonomiska villkoren för utlandstjänstgöringen regleras i ett URA-avtal. Mer information om gällande villkor kommer att kommuniceras under rekryteringsprocessen.

Arbetsuppgifter


Tjänstgöringen innebär främst handläggning av operativa ärenden, i första hand ekobrottsärenden. Arbetet omfattar att bistå den nationella medlemmen i arbetet vid desken och vid behov ersätta nationella medlemmen i kollegiet. I rollen samverkar du med kollegor vid övriga deskar, Europol och andra institutioner inom EU. I tjänsten ingår att leda samordningsmöten och att delta i det strategiska utvecklingsarbetet som bedrivs vid Eurojust genom dess arbetsgrupper samt att representera Eurojust i externa sammanhang.

I arbetet ingår att stödja och vägleda åklagare i internationella frågor samt att bidra till att utveckla Ekobrottsmyndighetens internationella operativa arbete. Du ansvarar för att sprida kunskap vid myndigheten dels om arbetet vid desken, dels om nyheter inom området samt att i övrigt medverka i kompetenshöjande insatser vid myndigheten. I arbetet ingår resor. Arbetsuppgifterna innebär även beredskapstjänstgöring vid Eurojust utanför kontorstid. Arbetsspråket är engelska.

Kvalifikationer


Du är eller har varit senior åklagare
Du är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar
Du har förmåga att driva komplicerade utredningar på ett effektivt sätt
Du har erfarenhet av förundersökningsledning i ärenden rörande gränsöverskridande organiserad grov ekonomisk brottslighet
Du har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Vid bedömningen av skickligheten beaktas såväl åklagarerfarenhet som annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som är relevant för arbetet som åklagare. Vidare kommer vi vid skicklighetsbedömningen ta hänsyn till förmågan att leda förundersökningar, processföring samt juridisk kunskap.

Meriterande


Tidigare erfarenhet av internationellt arbete
Erfarenhet av punktskatteärenden och MTIC-ärenden
Egenskaper

Arbetet förutsätter att du har en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken. Du har ett gott omdöme, en hög analytisk förmåga och integritet. Tjänsten ställer krav på att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är diplomatisk, har lätt för att samarbeta med övriga personer vid Eurojust och samverka med såväl medarbetare på Ekobrottsmyndigheten som internationella representanter.

Vidare förutsätter arbetet att du är noggrann, ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera. Du är utvecklingsorienterad och har förmågan att arbeta strategiskt. Du är intresserad av att bidra till den rättsliga utvecklingen inom EU och Ekobrottsmyndigheten samt att utveckla metoder och arbetssätt som leder till positiva effekter i Ekobrottsmyndighetens operativa verksamhet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Närmare upplysningar om arbetsuppgifterna lämnas av den assisterande nationelle medlemmen, Karin Sigstedt, tfn 010-562 92 63. Upplysningar i övrigt om tjänsten lämnas av avdelningschef Carsten Helland, tfn 010-562 96 56.

Upplysningar kan också lämnas av Sveriges nationella medlem Solveig Wollstad tfn + 31 645 69 4986. Upplysningar om Eurojust finns på hemsidan www.eurojust.europa.nu .

Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske.

Fackliga företrädare för Saco-S, John Keränen, tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson, tfn 010-562 90 31 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 8 december 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kammaråklagare

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dag 2 år, med möjlighet till förlängning 1 år