arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkivarie, utreda bevarande och gallring av SFV:s IT-stöd

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Enheten Arkiv och informationsförvaltning ansvarar för intern styrning och kontroll avseende offentlighets- och arkivlagstiftningen samt säkerställer att myndigheten har ett långsiktigt förhållningssätt i sin informationshantering. Vid enheten finns myndighetens arkiv, registratur och centrala funktion för utlämnande av allmän handling.

Din roll 

Statens fastighetsverk förvaltar ett stort antal IT-stöd, både i aktivt bruk och i avställd form. Externa och interna regelverk samt pågående digitaliseringsarbete hos SFV gör det angeläget för myndigheten att omhänderta de långsiktiga aspekterna av den digitala informationen. Vi behöver förstärka teamet som arbetar med kartläggning och värdering av informationen i IT-stöd och processer, besluta om bevarande och gallring, samt implementera lösningar för att möjliggöra bevarande och gallring av den digitala informationen.

Du ges uppgiften att driva och genomföra bevarande- och gallringsutredningar av SFV:s IT-stöd, ta fram underlag för beslut om gallring, och planera och implementera hur ett digitalt bevarande ska genomföras. I arbetet kan även ingå att vid behov skriva till Riksarkivet med framställan om gallring. Du kommer arbeta i nära samverkan dels med systemförvaltare och systemanvändare, dels med dina kollegor på arkivfunktionen som bedriver utvecklingsarbeten med flera beröringspunkter till ditt arbete.

Din profil 

Du har en högskoleutbildning om minst 60-hp (eller motsvarande) i arkiv- och informationsvetenskap. Du har flera års erfarenhet av att arbeta som arkivarie inom offentlig förvaltning och har god kännedom om offentlighets- och arkivlagstiftning.

Du har erfarenhet av att genomföra bevarande- och gallringsutredningar avseende information i IT-stöd hos offentlig förvaltning. Du har även erfarenhet av att arbeta med bevarande av digital information och omhändertagande av information ur IT-stöd. Meriterande är om du tidigare har arbetat med informationsförvaltning inom fastighetsbranschen och/eller om du har erfarenhet av e-arkivering. Det är också meriterande om du har viss kunskap om dataskyddslagstiftningen och informationssäkerhet.

Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är social och har förmåga att bygga relationer och samverka med medarbetare från kärnverksamheterna såväl som från SFV:s IT-organisation. Du är kommunikativ och kan förmedla perspektiv på bevarande, gallring och beständighet för medarbetare som inte är insatta i arkivlagstiftningen. Du utrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Mer information 
SFV tillämpar 6 mån provanställning

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna säkerhetsklassificering krävs ett svensk medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.  

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Sista ansökningsdag är 2021-12-22 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkivarie

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat