arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkivarie till Gymnastik- och idrottshögskolan

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Arbetsuppgifter 
På GIH får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande. Vi erbjuder dig en tjänst där du har stort utrymme för utveckling och kreativitet i en platt organisation med mycket energi och entreprenörsanda.

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet som arkivarie och vill vara med att förvalta och vidareutveckla det arbete inom informationshantering som har inletts på GIH. Vi har nyligen infört ett e-arkiv och påbörjat ett arbete med att revidera vår klassificeringsstruktur och våra hanteringsanvisningar. Samtidigt med detta kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som arkivarie. I rollen ingår även att vara GIH:s dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Den vidareutveckling inom dataskyddsarbetet som pågår är främst inom vår forskningsverksamhet och hanteringen av forskningsdata enligt både arkivregelverket och dataskyddsregelverket. Din arbetstid fördelas relativt jämnt mellan de två ansvarsområdena. 

Som arkivarie arbetar du självständigt, och du samarbetar i arkivarierollen i första hand med en kollega som är huvudregistrator/arkivarie. Du kommer att tillhöra en avdelning med åtta medarbetare som tillsammans ansvarar för flera olika funktioner inom GIH:s förvaltning. Även om vi inom avdelningen har olika ansvarsområden har de många beröringspunkter sinsemellan och vi lägger stor vikt vid att alla har inblick i varandras arbete för att främja samarbete mellan funktionerna. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
 • stöd och rådgivning till samt utbildning av GIH:s medarbetare rörande informationshantering och dataskyddsfrågor
 • medverka med arkivarie- och dataskyddskompetens i utvecklingsprojekt, till exempel vid kravställning och införande av nya IT-system,
 • vidareutveckling av och inleveranser till GIH:s e-arkiv,
 • vidareutveckling och implementering av GIH:s arkivredovisning,
 • arkivering och förtecknande av GIH:s handlingar,
 • genomförande av bevarande- och gallringsutredningar,
 • handläggning av förfrågningar om registerutdrag,
 • granskning av personuppgiftsbiträdesavtal,
 • ansvar för GIH:s centrala register över personuppgiftsbehandlingar,
 • samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • 60 hp/40 p arkivvetenskap eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap,
 • god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift,
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom förmåga till helhetssyn, god samarbets- och kommunikationsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer inom och utom organisationen. Du är strukturerad, självgående och har en god pedagogisk förmåga.
 • Mycket stor vikt läggs vid läggs vid erfarenhet av arbete som arkivarie vid myndighet, gärna vid annat lärosäte.
 • Mycket stor vikt läggs vid kunskaper och erfarenhet inom e-arkivering och verksamhetsbaserad arkivredovisning.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor, gärna som dataskyddsombud.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde under våren 2023, enligt överenskommelse. 

Sysselsättningsgraden motsvarar 100 % av heltid. Sex månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställningar.

Arbetsplats är GIH:s campus i Stockholm, men möjlighet till distansarbete ges utifrån verksamhetens behov.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • personligt brev.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 31 januari 2023.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat