arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkivarie sökes

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Inom ramen för sin verksamhet tar myndigheten emot och upprättar en stor mängd handlingar. Digitalisering av informationsflöden, krav på säker informationshantering och e-arkivering samt behov av effektivisering av ärendehanteringen ökar behovet av kompetenta medarbetare inom enheten Arkiv och informationsförvaltning. Myndigheten är i behov att kartlägga och styra informationsflöden samt att utveckla eget e-arkiv.

Enheten Arkiv och informationsförvaltning ansvarar för övergripande styrning och utveckling av myndighetens informationshantering, för samordning av tillhandahållande av allmän handling samt för långsiktig och rättssäker förvaltning av myndighetens information. Enheten har ansvar för intern styrning och kontroll avseende offentlighets- och arkivlagstiftningen samt säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i informationshanteringen. Enheten består idag av 4 funktioner; registrator-, arkiv-, systemförvaltnings- och utlämnandefunktionen. Vi söker dels informationscontrollers/registratorer dels arkivarier med erfarenhet av digitalisering av informationsflöden och e-arkivering.

Vi söker Dig som har ett öppet och framåtblickande sinnelag och vill bidra till utveckling av informationsförvaltning på SFV. Placering är i Stockholm inom Ledningsstöd, enheten Arkiv och informationsförvaltning. Kortare resor till/arbete hos andra organisatoriska enheter utanför Stockholm i syfte att stödja och utveckla informationsförvaltningen lokalt förekommer.

Din roll

Som arkivarie arbetar du med att, i samarbete med dina kollegor i arkivfunktionen och andra delar av myndigheten, främst IT och Teknik, effektivisera informationsförvaltningen och digitalisera informationsflöden. Du är aktiv i processutveckling, ställer krav på och kvalitetssäkrar informationsleveranser till arkivet. Du utvecklar myndighetens e-arkiv, du leder arbete med anslutningar och leveranser till e-arkivet samt deltar bl.a. i gallringsutredningar, framtagande av bevarandeplaner samt i arbete med informationsvärdering. Du utvecklar och förvaltar myndighetens styrande dokument samt stödjer Verksarkivarien i efterlevnadsuppföljning och åtgärder avseende offentlighets- och arkivlagstiftningen. 

Din profil


Du har en akademisk utbildning 180/120hp med minst 60/40 hp arkiv- och informationsvetenskap. Du har god kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen och har under flera år arbetat med arkivvård inom offentlig sektor. Du har arbetat med strategiska utvecklingsfrågor, med digital informationshantering och införandet av e-arkivering. Du är drivande och van att arbeta i projektform. Som projektledare har du förmåga att hantera komplexa frågeställningar och identifiera/hantera risker.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad och du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är kvalitetsmedveten, har en god analytisk förmåga och visar prov på helhetssyn i ditt arbete. Du är självgående, mål – och resultatinriktad och kan driva dina processer och projekt framåt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är social och utåtriktad samt har förmåga att bygga relationer och samverka med andra. Du är en kommunikativ person, kan lyssna och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt, visar gott omdöme och är stabil även i stressade situationer. Som medarbetare är du del av teamet och bidrar till teamets gemensamma utveckling. Du utrycker dig väl i tal och skrift på svenska samt har en pedagogisk förmåga.

Mer information

Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. 

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-08-25 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkivarie

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat