arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkivarie med inriktning fysiskt arkiv till Naturvårdsverkets i Östersund

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Är du en engagerad arkivarie som vill arbeta med ett teambaserat arbetssätt? Har du erfarenhet av att hantera återsökning i äldre arkivmaterial, fysiskt bevarande och digitalisering av arkiv? Vi söker en medarbetare som på plats i Östersund kan förvalta och utveckla Naturvårdsverkets fysiska arkiv.

Vi är en dynamisk arbetsplats som kännetecknas av samarbete, flexibilitet, stort eget ansvar, engagerade kollegor och ett närvarande ledarskap där hela myndigheten samlas kring vårt uppdrag att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.

Om enheten/arbetsplatsen
Informationshanteringsenheten ansvarar för myndighetens övergripande arbete inom informationshantering, behandling av personuppgifter och dataskydd, hantering av allmänna handlingar samt tillgängliggörande av information. Enheten ansvarar också för verksamhetsarkitektur kopplat till informationshantering och stöd till myndigheten i informationshantering, öppna data och datadriven innovation. Informationshanteringsenheten ingår i myndighetens Digitaliseringsavdelning med uppdrag att ge stöd till verksamheten i den digitala omställningen.

Inom arkivfunktionen arbetar idag verksarkivarie, arkivarier och arkivassistent. Vi är ett litet team där vi arbetar med olika fokusområden samtidigt som vi samarbetar och stöttar varandra kring olika frågor. Alla inom funktionen deltar i utveckling likväl som förvaltning av arkivområdet utifrån gemensamma målbilder. På plats i vårt fysiska arkiv i Östersund arbetar idag en arkivassistent som hanterar det dagliga arbetet med förfrågningar, utlämnanden, leveranser, förteckning och annan arkivvård. 

Myndigheten gick över till verksamhetsbaserad arkivredovisning och digital ärendehantering 2010/2011 och har ett e-arkiv i drift sedan många år. Det fysiska arkivet med handlingar från 1967 och framåt är fortsatt en viktig informationstillgång som efterfrågas både internt och externt.

Dina arbetsuppgifter

Ditt fokusområde är det fysiska arkivet och i det stöttar du arkivassistenten och förstärker vid behov, samt utvecklar de dagliga arbetssätten. Naturvårdsverket jobbar aktivt med digitalisering av arkivmaterial och i det har du en viktig roll. Vi ser att gärna att du vid behov även deltar i olika uppdrag som exempelvis avveckling av system, framtagande av informationshanterings­planer och bevarande- och gallringsplaner.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • dagligt stöd till arkivassistenten
 • vid behov hantera förfrågningar och utlämnanden av arkiverade handlingar
 • planera, och vid behov hantera, leveranser till och från arkivet
 • genomföra gallring
 • ansvara för och utveckla arbetssätt rörande myndighetens fysiska arkiv

Arbetet som arkivarie kan även innebära att:

 • utveckla arbetet med digitalisering av befintliga analoga arkivbestånd
 • utveckla arbetet med tillgängliggörande av arkivmaterial
 • genomföra bevarande- och gallringsutredningar, ta fram informationshanteringsplaner och bevarande- och gallringsplaner
 • delta vid inleveranser till myndighetens e-arkiv
Du kan även komma att utföra andra uppgifter och uppdrag som arkivarie. Genom ditt arbete deltar du tillsammans med övriga inom arkivfunktionen även i utvecklingen av arbetssätt och rutiner på området.

För denna anställning krävs:

 • Högskoleutbildning/universitetsexamen där minst 60-hp (eller motsvarande) i arkiv- och informationsvetenskap ingår, eller utbildning som av arbetsgivaren anses likvärdig
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta som arkivarie/arkivassistent/registrator eller liknande arbete inom offentlig förvaltning och god kännedom om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter
 • Erfarenhet av att arbeta med förfrågningar och utlämnanden av arkivhandlingar
 • Erfarenhet av förteckning och arkivvård av fysiska arkivhandlingar
 • Förmåga att uttrycka dig väl, både skriftligt och muntligt på svenska

Meriterande:


 • Erfarenhet av digitalisering av analoga arkivbestånd och/eller digitalt tillgängliggörande
 • Utfört bevarande- och gallringsutredningar och/eller att ta fram informationshanteringsplaner
 • Erfarenhet av arbete med inleveranser till e-arkiv
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara trygg i din roll som arkivarie och gilla att hjälpa och stödja andra. Du är förstås noggrann och strukturerad och ser vikten av att följa regelverken på området. Du arbetar gärna självständigt och tar egna initiativ men är även bekväm att arbeta i grupp och gillar att lösa frågor gemensamt. Du har ett intresse av Naturvårdsverkets verksamhet och information, samt ett engagemang för både fysisk och digital informationshantering.

Välkommen med din ansökan!

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, vi tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort Östersund. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022.

 

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.

Patrick Stenbacka, chef

Kontaktpersoner för ST och Saco


Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Arkivarie

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat