arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbetsmiljöspecialist med inriktning studenter

 • Yrkesroll

  Arbetspsykolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Studentcentrum och Studenthälsan

Anställningen är placerad på Studenthälsan som är en enhet på Studentcentrum. Förutom Studenthälsan består Studentcentrum av ytterligare fyra enheter, Stöd och Service, Pedagogiskt stöd, International Office och Studieadministrativa enheten. På Studenthälsan arbetar vi förebyggande och främjande på olika nivåer med studenternas studiesociala arbetsmiljö genom mottagningsverksamhet, grupper, kurser, föreläsningar och workshops, informationsförmedling, konsultativa insatser och nätverksbyggande, kunskapsinsamling samt bearbetning och förmedling av kunskap. Studenthälsan genomför också aktiviteter med syfte att minska risken för ensamhet och isolation för den enskilde samt öka känslan av sammanhang.  Verksamheten är organiserad efter lokala förutsättningar och erbjuder studenterna insatser som är anpassade efter målgruppens specifika behov. Vi som arbetar på Studenthälsan idag är kuratorer, sjuksköterskor samt folkhälsovetare.

Nu söker vi nu en arbetsmiljöspecialist som blir en del av en grupp med drivna kollegor som hjälper varandra att lyckas med uppdrag och inser vikten av att dela kunskaper och erfarenheter med varandra.

Innehåll och arbetsuppgifter
Grunduppdraget som arbetsmiljöspecialist på Studenthälsan är att verka som en expertresurs inom området arbetsmiljö för studenter. I din roll får du möjligheten till ett brett och omfattande uppdrag inom våra olika verksamheter. Fokus ska ligga på att främja och utveckla goda studieförhållanden, förebygga risker och föreslå åtgärder för såväl fakulteter och institutioner som studentgrupper och individer. I uppdraget ingår att vid förändringsarbete inventera, planera, genomföra och utvärdera informations- och utbildningsinsatser. Inom ditt område blir du ett internt stöd för dina kollegor men även en av de resurser som tillsammans med HR stödjer institutionernas chefer i deras systematiska arbetsmiljöarbete för studenter. Arbetet ska utföras utifrån goda kunskaper om gällande lagar, regler och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet samt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet ska bidra till att förebygga ohälsa, främja hälsa samt att skapa en god och säker studiemiljö. Kompetens att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa är förutsättningar för att lyckas i uppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig med psykologexamen, och/eller motsvarande relevant akademisk utbildning med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Vi vill att du har minst fem års erfarenhet från systematiskt arbetsmiljöarbete i andra stora komplexa organisationer, såväl operativt som strategiskt. Det är meriterande om du har egen chefserfarenhet.

Du är van vid och trivs med att arbeta självständigt och samtidigt förstår du värdet av samarbete. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för att arbeta med dessa frågor och trivs med att växla mellan olika sammanhang, såväl utifrån en konsultativ roll som en operativ resurs. Du är utåtriktad och diplomatisk med ett tydligt studentperspektiv. Då kommunikation är ett viktigt redskap i mötet med studenter och personal samt att arbetet på Malmö universitet utförs i en internationell miljö, förutsätter vi goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift. Du är inte främmande att arbeta med digitala kanaler och verktyg. 

Upplysningar


Chef för Studenthälsan Jessica Wastring, jessica.wastring@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan


Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-04-12. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt


Anställningen avser tillsvidareanställning omfattande 100%. Malmö universtitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

 Snarast enligt överenkommelse.

Fackliga företrädare


SACO-S, saco-s@mau.se
OFR, naser.eftekharian@mau.se
SEKO, sekocivil1@seko.lu.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arbetspsykolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat