arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbetsledare till distrikt Uppsala-Västmanland

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Arbetsledare, skogsbruk

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Beskrivning

Skogsstyrelsen bedriver från och med 2018 på uppdrag av regeringen och i samarbete med andra myndigheter så kallade ”Naturnära Jobb”.

Dessa arbeten riktar sig till personer som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder. Naturnära jobb innebär samhällsnyttiga arbetsuppgifter i skog och mark.

Vill du bidra till människors utveckling?
Vi söker arbetsledare till Västerås i distrikt Uppsala-Västmanland.

Arbetsuppgifter

Som arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för 15 - 20 medarbetare. I gruppen kan ingå 1–2 lagbasar som utgör ett stöd för arbetsledaren i den dagliga arbetsledningen. Som stöd för arbetsledaren finns samordnare som håller ihop arbetet och matchningsresurser som arbetar med individens utveckling och framtid.

Största delen av arbetet sker i fält och har i huvudsak två inriktningar på arbetsuppgifter. Den ena inriktningen är arbete på uppdrag av Länsstyrelsen, där vanliga arbetsuppgifter för arbetslagen kan vara att utföra röjning för att förstärka och underhålla natur och kulturvärden, åtgärder för att öka allmänhetens tillgänglighet till tätortsnära skogar och naturreservat, frihuggning av grova träd, återställning av betesmarker, inventering av t ex. vattentrummor samt enklare snickeriarbeten. Den andra inriktningen är arbete på uppdrag av Trafikverket med arbetsuppgifter som stärker trafiksäkerhet som exempelvis röjning längs vägar och trafikplatser samt rustande av rastplatser. Utbildning av olika slag utgör en stor del av verksamheten.

Arbetsledaren ansvarar också för viss administration som t ex. tidredovisning. Därutöver ska arbetsledaren säkerställa att regler och anvisningar för arbetet följs för en god arbetsmiljö.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller handledning av personer som behöver stort stöd i sin utveckling och hjälp med integrering på arbetsmarknaden.

Du har en skoglig eller biologisk grundutbildning alternativt en utbildning inom t ex. beteendevetenskap, pedagogik eller psykologi. Gärna med kunskap eller utbildning i konflikthantering.

Erfarenhet av röj- och motorsågsarbete samt arbeten inom skyddade områden som natur- och kulturreservat är meriterande.

Det är meriterande om du talar och skriver något mer språk utöver svenska som t ex. arabiska, somaliska, dari, pashto och tigrinja.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att strukturera, organisera och driva arbetet framåt. Du ska trivas med varierande arbetsuppgifter, i första hand utomhus.

B-körkort är ett krav.

Villkor

2-3 visstidsanställningar till och med 2019-03-31 med möjlighet till förlängning.

Omfattning 100%

Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort Västerås.

Kontaktpersoner

Distriktssamordnare Uppsala/Västmanland, Kajsa Häringe Frisberg; kajsa.haringe.frisberg@skogsstyrelsen.se, 0293-277 68

Distrikt Uppsala/Västmanland, Josefina Sköld, gruppchef; Josefina.skold@skogsstyrelsen.se 021-15 36 43

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se