arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbetsledare till distrikt Södra Norrbotten

 • Yrkesroll

  Arbetsledare, skogsbruk

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Beskrivning

Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtal är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Vill du bidra till att bevara naturvärden eller sociala värden?
Vi behöver en arbetsledare i distrikt Södra Norrbotten.

Arbetsuppgifter

Som arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för 3 medarbetare. I gruppen kan ingå 1 lagbas som utgör ett stöd för arbetsledaren i den dagliga arbetsledningen.

Största delen av arbetet sker i fält och vanliga arbetsuppgifter för arbetslaget är att märka ut nya biotopskyddsområden och naturvårdsavtal, restaurera gamla märkningar samt att mäta in skogen i de områden som ska bli biotopskydd. Utbildning av olika slag för arbetslaget ingår i arbetet.

Arbetsledaren ansvarar också för viss administration som t ex. tidredovisning. Därutöver ska arbetsledaren säkerställa att regler och anvisningar för arbetet följs samt även kunna hantera eventuella konflikter i arbetslaget.

Kvalifikationer

Erfarenhet av det praktiska arbeten inom områdesskydd som biotopskydd och naturvårdsavtal är grundläggande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller handledning av personer som behöver stort stöd i sin utveckling och hjälp med integrering på arbetsmarknaden. Vi ser det meriterande om du har erfarenhet från arbetsledning av personer med olika kulturell bakgrund. 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att strukturera, organisera och driva arbetet framåt. Du ska trivas med varierande arbetsuppgifter, i första hand utomhus, samt fungerar väl under flexibla arbetsförhållanden.

B-körkort är ett krav.

Villkor

Visstidsanställning under fältsäsongen 2020. Deltid i maj, heltid under juni-augusti samt med möjlighet att förlänga deltid fram till och med oktober.

Stationeringsort är Luleå.

Kontaktperson

Carina O. Boström, distriktschef, tfn 0920-23 82 12.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arbetsledare, skogsbruk

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/deltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2020-08-31