arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid IBL

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor (minst en) i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en omfattande verksamhet inom forskning, grundutbildning, forskarutbildning och samverkan. 

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN). Inom avdelningen bedrivs praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer och observationer.

Det mest omfattande uppdraget för avdelningen LEN är att medverka i lärarutbildningarna (förskollärare, grundlärare och ämneslärare) i Norrköping och Linköping. LEN utför även uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området och inom kompletterade pedagogisk utbildning för obehöriga lärare och lärare med utländsk examen. Vidare undervisar avdelningens lärare i fristående kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.

I anställningen som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande ingår undervisning, forskning, utvecklingsarbete samt administration med relevans för lärarutbildning. I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå, främst inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Även undervisning i fristående kurser och uppdragskurser samt samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt har betydelse för arbetet.

För anställningen krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet från forskning avseende fritidspedagogik eller närliggande områden så som sociala relationer, samspel, lek och lärande. Ett krav för anställningen är därtill dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot yngre barns lärande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem eller motsvarande är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande för anställningen är avlagd lärarexamen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom svensk lärarutbildning och skola. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13782&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat