arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning som professor i pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barn i utbildning

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en omfattande verksamhet inom forskning, grundutbildning, forskarutbildning och samverkan. Forskning bedrivs inom ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap och pedagogiskt arbete.

Arbetsuppgifterna i anställningen som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barn i utbildning består till stor del av forskning. Anställningen omfattar även delaktighet i det forskningsledande ansvaret att driva och utveckla forskningsverksamheten såväl som forskarutbildningen inom pedagogiskt arbete vid IBL. Detta innebär att innehavaren av anställningen har ett centralt ansvar för att stärka miljöns forskning, internationellt såväl som nationellt, vidareutveckla och verka för miljöns forskningsprogram och forskarutbildning samt bidra till de aktuella grundutbildningarnas forskningsförankring. Samverkan med övriga miljöer inom området Utbildningsvetenskap, i synnerhet med den didaktiskt inriktade forsknings- och forskarutbildningsverksamheten inom avdelningen LEN, ingår i arbetsuppgifterna. Därutöver ingår ämnessamverkan med forsknings- och forskarutbildningsmiljöer i pedagogiskt arbete vid andra lärosäten. I anställningen ingår även undervisning i såväl grund- som forskarutbildning.

Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i praktiknära forskning om yngre barn i utbildning. Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i praktiknära forskning inom förskola, förskoleklass eller fritidshem. Meriterande är motsvarande skicklighet avseende skolans tidiga år. Vetenskaplig skicklighet som dokumenterats genom publicering i internationellt erkända tidskrifter med relevans för anställningens inriktning samt dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag är krav för anställningen. Likaså är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvalitativ metodologi med relevans för anställningens inriktning ett krav. Dokumenterad skicklighet av akademiskt ledarskap är ett krav för anställningen. Dokumenterat internationellt forskningssamarbete är särskilt meriterande. Dokumenterat nationellt forskningssamarbete och samverkan med omgivande samhälle är meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom för utbildningsvetenskap relevant grundutbildning, exempelvis lärarutbildning (förskola, fritidshem och skola) samt handledning på forskarnivå är krav för anställningen. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling, författande av läromedel samt att ha genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer på grund-, avancerad och/eller forskarnivå är meriterande för anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt..

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12375&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat