arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning som postdoktor/forskare inom akvakultur på HUV

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning utifrån ett systemperspektiv, med miljön och djurvälfärd i fokus. Vi arbetar med såväl mer övergripande frågor gällande framtidens foder och djurens skötsel, som mer grundläggande frågor som djurets näringsfysiologi, tarmfunktion och metabolism. Målet är att skapa en för samhället etisk, ekonomisk och uthållig produktion med god djuromsorg som garanterar ett livsmedel av högsta kvalitet. Vår forskning avser lantbrukets produktionsdjur, odlad fisk samt sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi bedriver forskning och undervisning i samarbete med ett flertal olika institutioner inom SLU och med andra svenska, och utländska, universitet.

Ämnet akvakultur – odling i vatten – vid HUV är ett brett ämnesområde. Vi arbetar med såväl odling av fisk och kräftdjur som med blå fånggrödor (vass och musslor), som är ett viktigt led i en cirkulär produktion mellan land och vatten. Viktiga frågeställningar är hur olika foder och produktionsformer påverkar såväl fisken som dess omgivning liksom samspelet mellan metabolism, beteende, produktion och djurhälsa. HUV har en lång tradition av att arbeta med dessa frågor både i Sverige som i övriga världen, med ett speciellt fokus på låginkomstländer. https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/akvakultur/

Vi söker nu en postdoktor eller forskare som är intresserad av att stärka jordbruks- och vattenbrukssektorerna i Sverige, genom att arbeta brett med tillämpade frågor i ett systemperspektiv. I detta ingår att utveckla den vetenskapliga basen för uthålligt utnyttjande av olika fodermedel och hur detta stödjer utvecklingen av en cirkulär matproduktion. Anställningen avser två år, med goda möjligheter till förlängning.

Arbetsuppgifter:


Anställningen omfattar att utföra och utveckla forskning och undervisning i tillämpad akvakultur.  Centrala arbetsuppgifter blir att stärka det nationella samarbetet för utveckling av blå mat i Sverige, samt att bedriva forskning i ett internationellt perspektiv. Du kommer att i arbetets inledning ingå i redan pågående projekt som fokuserar på foder och kretslopp och förväntas att, med stöd av institutionens seniora forskare, utveckla egna nationella och internationella forskningsansökningar och projekt. Du förväntas aktivt bidra till institutionens vetenskapliga publicering, såväl som att sammanställa rapporter med primärproducenterna som målgrupp. I anställningen ingår att undervisa och utveckla både befintliga och nya kurser inom akvakultur.

Kvalifikationer:

Den som erhåller tjänsten skall vara disputerad inom ett för arbetet relevant område, såsom husdjursvetenskap, livsmedelsproduktion (gärna med inriktning akvakultur), veterinärmedicin eller ekosystemforskning. Erfarenhet av odling och fisk som försöksdjur är meriterande. Du kommer att arbeta såväl nationellt som internationellt och i nära samarbete med svenska producenter, det är därför ett krav att du har god förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska (såväl muntligt som skriftligt). Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete och personlig lämplighet, liksom god datorvana i Microsoft Office och R eller motsvarande. För tjänsten krävs att man har körkort för bil.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och dessa områden i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-11-01

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Marinbiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat