arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning som doktorand i kulturgeografi och ekonomisk geografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent.

Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och ansluta till forskningsprojektet Utvecklad krisberedskap till att leda, kommunicera och samordna platsbaserade åtgärder mot systemhotande brottslighet. Forskningsprojektets syfte är att utveckla en gemensam krisberedskapsförmåga, där Polisen tillsammans med andra samhällsaktörer på ett tidigt stadium kan identifiera sårbara boendemiljöer och samhällsviktiga verksamheter som kan utsättas för befintliga och nya former av systemhotande brottslighet och antagonistiska hot. Systemhotande brottslighet kan vara skjutningar och sprängningar i offentliga miljöer, antagonistiska hot och angrepp mot blåljuspersonal och myndighetsföreträdare, angrepp mot kommunala verksamheter och myndighetslokaler samt hot och våld mot vittnen och företrädare för vissa samhällsinstitutioner. Centralt för forskningen i projektet är att i en svensk kontext utveckla och tillämpa den Geografiska informationssystem (GIS) -baserade metodiken Risk Terrain Modeling (RTM). RTM används för att strategiskt identifiera och arbeta förebyggande med områden med förhöjd risk för systemhotande brott och antagonistiska hot. RTM hjälper till att systematiskt identifiera platsbundna riskfaktorer samt modellerar hur de samvarierar på platser som producerar kriminella beteenden och utryck. RTM är utvecklat vid Rutgers University, New Jersey, USA.

Anställningen förutsätter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk Geografi samt att forsknings- och avhandlingsarbetet bedrivs i enhetlighet med, och inom ramen för forskningsprojektet ”Utvecklad krisberedskap till att leda, kommunicera och samordna platsbaserade åtgärder mot systemhotande brottslighet”. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på https://www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning

Information om forskningsprojektet finns på https://portal.research.lu.se/sv/projects/

För information om behörighet samt bedömningsgrund se fullständig annons: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:503291/

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:
 • Ett introduktionsbrev omfattande max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i kulturgeografi/ekonomisk geografi vid Lunds universitet och ovan beskriven forskningsinriktning.
 • Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Uppsats/uppsatser, motsvarande sammanlagt 15 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi/ekonomisk geografi eller ämne som bedöms som likvärdigt
 • Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord inklusive referenser). Planen ska tydligt beskriva hur den planerade forskningen anknyter till ämnet den ovan beskrivna forskningsinriktningen/ forskningsprojektet.
 • Namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner
 • Övriga skrifter eller handlingar som är relevanta för anställningen. Ansökan skall vara på svenska eller engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.
Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2022 Visstidsanställning till