arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Analytiker som vill utveckla regeringens styrning inom migrationsområdet

 • Yrkesroll

  Verksamhetsanalytiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Enheten för styrning inom migrationsområdet, Justitiedepartementet

Har du vad som krävs för att självständigt och i samarbete med andra ta fram analysunderlag för att stödja Regeringskansliets beslutsprocesser inom migrationsområdet? Kan du ta fram analysunderlag för att stödja Regeringskansliets beslutsprocesser inom migrationsområdet? Kan du kartlägga och analysera viktiga samband? Har du förmågan att omvandla stora mängder information till konkreta och användbara modeller? Som vår nya medarbetare får du axla en variationsrik roll i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som analytiker får du en central roll och kommer i kontakt med de flesta sakområden inom migrationsområdet. Vi söker dig som har erfarenhet av och kan ta fram analysunderlag utifrån data, forsknings- och utvärderingsresultat och andra källor. Det kan t.ex. handla om att bedöma effekterna av olika åtgärder och centrala orsakssamband inom området. Du kommer även få utföra konsekvensanalyser och beräkningar inom ramen för den årliga budgetprocessen samt löpande analysera och bedöma resultat och prognoser inom migrationsverksamheten. Dessutom kommer du att vara kontaktperson för olika frågor som rör statistiksystem och tillgången till Migrationsverkets statistik.

Förutom analytiskt arbete kan arbetet också bestå av samverkan och förhandlingar såväl inom Regeringskansliet som med Migrationsverket samt handläggning av löpande ärenden. 

Läs mer om departementets och enhetens verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Du har akademisk examen inom för tjänsten relevant område. Akademiska studier i statistik och/eller ekonomi i offentlig förvaltning är meriterande. Vi vill även att du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller annan relevant organisation och att du kan bearbeta och analysera kvantitativ data. Du behöver kunna självständigt söka fakta, göra analyser och dra relevanta slutsatser av dessa samt kunna sammanställa underlag på ett pedagogiskt sätt.

Det är meriterande om du har erfarenhet från Regeringskansliet alternativt erfarenhet från arbete på strategisk nivå inom annan stor myndighet, gärna med inriktning på samhällsekonomiska analyser och kalkyler eller policyutvärdering. Har du dessutom kunskaper från arbete med analys av komplexa, flödesorienterade verksamheter är det en fördel.

Dina egenskaper

För att bli framgångsrik i befattningen krävs förmåga att förstå och analysera komplexa system och processer och kunna identifiera centrala samband. Förmåga till ett flexibelt arbetssätt och en god förmåga att samarbeta och kommunicera såväl muntligt som i skrift är också centralt.

Övrigt


Anställningen är tidsbegränsad under två år. Det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Marie Olausson som är enhetschef, på 08-405 37 67. Du är också välkommen att kontakta personalspecialist Johan Olsson på 08-405 11 94. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas för Saco och Susanna Wiener för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den XX november 2019.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.