arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Analytiker inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Vill du arbeta med frågor som rör krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar och ha varierande arbetsuppgifter som omfattar både forskningsnära och policynära arbete? Vill du dessutom få en överblick av och utveckla krisberedskapssystemet i kontakt med myndigheter och aktörer samt ha möjlighet att bredda din kompetens och arbeta med kollegor med kunskap inom t ex säkerhetspolitik, operationsanalys och försvarsekonomi? Då kanske detta är rollen för just dig!

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

Som analytiker med inriktning mot samhällets säkerhet strukturerar och analyserar du problem kopplade till i huvudsak krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar samt planering för kriser och krig. Vi strävar efter att tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare på plats i deras besluts, implementerings- och uppföljningsprocesser.

Du arbetar i flera projekt parallellt och kan ha rollen som projektledare i vissa av dem och som projektdeltagare i andra. Du har möjlighet att växla mellan att genomföra utredningar, att fungera som policynära stöd till aktörer i krisberedskapssystemet och att bedriva akademisk forskning – och du kommer omsätta kunskap från forskningen till nytta i praktiken och vice versa.

Du bidrar med ditt perspektiv och din kompetens även till andra projekt och studier inom avdelningen. Möjligheterna att växla mellan olika analytikerroller och verksamheter inom Försvarsanalys är goda. Arbetet genomförs som regel vid FOI:s kontor i Kista, men i perioder kan även arbete utföras hos våra uppdragsgivare.

Har du den kompetensprofil vi behöver ?

Du har en examen på minst magisternivå, inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller motsvarande. Du har minst tre års kvalificerad arbetslivserfarenhet inom analysarbete, forskning och utredningar. Vidare har du en dokumenterad mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska.

Det är meriterande att du har arbetat med analysarbete inom krisberedskap, civilt försvar eller motsvarande (t ex inom försörjningskedjor, risker och sårbarheter i samhället eller inom statlig styrning). Det är även meriterande med kunskaper om olika samhällssektorer, myndigheters ansvar inom dessa och olika aktörer inom krisberedskap. Vidare är det meriterande med erfarenhet av att arbeta med vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt och vi ser det även som meriterande om du har arbetat med olika kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder, exempelvis problemformuleringsmetoder, enkäter, intervjuer och scenariometodik. Forskarutbildning är meriterande

Vi ser att du är lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du är också självgående och driver ditt arbete effektivt på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter och du ser möjligheter i förändringar. Du har även hög integritet, är uthållig samt har ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi dig


På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Samhällets säkerhet som tillhör avdelningen Försvarsanalys. För att läsa mer om vad vi gör inom enheten Krisberedskap och civil försvar; https://www.foi.se/forskning/krisberedskap-och-civilt-forsvar.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:  https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan! Via ansökningsknappen nedan skickar du in CV, personligt brev samt två rapporter/artiklar skrivna på svenska som styrker din mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift senast den 14 januari 2022.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Karin Mossberg Sonnek. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Tillsvidare