arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Analytiker eller forskare mot gråzonsproblematik

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Ref: FOI-PERS-2019-500

FOI söker en analytiker eller forskare mot gråzonsproblematik – informationspåverkan/terror & VBE/cyber/underrättelsemetodik

FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys och strategisk planering, försvarsekonomi, krisberedskap och civilt försvar.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter


Som gråzonsanalytiker arbetar du med frågor som rör staters möjligheter att agera i fred och krig för att uppfatta och möta antagonistiska hot; exempelvis informationspåverkan, terrorism och våldsbejakande extremism, cyberangrepp och AI-relaterade hot etc. Du stödjer beslutsfattare med att omsätta forskningsresultat till utveckling av processer och metoder samt förbättrad myndighetssamverkan inom dessa områden. Då FOI i stor utsträckning är en uppdragsfinansierad myndighet, kommer du ha en aktiv roll i att dialogisera och forma uppdragen med våra uppdragsgivare.

Vi försöker tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt i form av rapporter, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig problemformulering, implementering och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår att leda seminarier och workshops, samt att presentera studieresultat inför publik.

I perioder kan du komma att bli utplacerad på hel- eller deltid hos våra uppdragsgivare. Arbetet sker då normalt i kontorsmiljö, men fältarbete kan förekomma, liksom krav på tjänstgöring under obekväma tider.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men arbetsuppgifter utförs också självständigt. Du förväntas kunna bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Möjligheterna att arbeta inom, och att växla mellan olika verksamheter vid Försvarsanalys är goda.

Din profil


Du har en examen på minst avancerad nivå inom samhällsvetenskap eller annan disciplin som vi bedömer relevant. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet av forskning eller analys av frågor som rör något av områdena informationspåverkan, terrorism och våldsbejakande extremism, antagonistisk användning av cyber och AI, gråzonsproblematik, krisberedskap eller totalförsvar.

Vi ser gärna att du har:


god kunskap om aktörer med ansvar för att förstå, förebygga eller bemöta dessa hotbilder
erfarenhet av arbete vid exempelvis Regeringskansliet, Polismyndigheten, Försvarsmakten, MSB, eller andra aktörer med ansvar inom krisberedskap och totalförsvar, samt erfarenhet av samverkan mellan dessa aktörer
arbetat med frågor som rör exempelvis risk- och förmåbedömningar, lägesbilder eller utveckling och tillämpning av metoder för att förstå de hot som kan förekomma i gråzonen.
Du hyser ett starkt intresse för vetenskapliga metoder och dess tillämpning i praktiken. Forskarutbildning är meriterande. Du är van skribent, och har förmåga att anpassa din skriftliga framställan till målgruppen.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Förutom beskrivningen ovan är det viktigt att du:

har problemlösande analysförmåga

är självgående
har god samarbetsförmåga
är strukturerad
är flexibel
har hög grad av integritet.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Du ska vid behov vara beredd att krigsplaceras inom ramen för FOIs roll i totalförsvaret.

Vi erbjuder


Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande, men ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är belägen i Kista, men du kan tidvis komma att placeras i våra uppdragsgivares organisationer.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Anders Norén. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås via telefon 08 - 5550 30 00. Möjligheterna att nå dessa personer kommer att vara begränsad under jul- och nyårshelgerna.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2020-01-19 . Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev märkt med ref FOI-2018-500.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Tillsvidare