arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ämnesstudierektor för latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Utbildningshandläggare

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-12-16.

Latinamerikainstitutet grundades år 1951 vid Handelshögskolan i Stockholm. År 1969 ombildades det till ett självständigt statligt institut för latinamerikastudier och gavs karaktär av riksinstitution med rätt att initiera nordiskt samarbete. År 1977 blev det en del av Stockholms universitet och från år 2000 är det knutet till Humanistiska fakulteten och ingår i det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet, numera inom Romanska och klassiska institutionen, där institutet har utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Latinamerikainstitutet har som ändamål att med inriktning mot Latinamerika bedriva: 1) humanvetenskaplig forskning 2) humanvetenskapligt inriktad utbildning 3) dokumentationsverksamhet samt 4) seminarier, föreläsningar och symposier. Institutet upprätthåller även kontakter med institutioner inom och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde.

Arbetsuppgifter

Som ämnesstudierektor för latinamerikastudier kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till Latinamerikainstitutets utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  Du kommer att handha traditionella studierektorsåtaganden, som att analysera studentgenomströmningen, planera kursutbud, uppdatera utbildnings- och kursplaner, ansvara för lärarbemanning och tilldelning av examinatorsbefogenheter, anordna lärarmöten, delta på studierektorsmöten och handlägga inkomna studentärenden. Du kommer dessutom att fylla en viktig funktion, i samarbete med institutets föreståndare, i det förändringsarbete som pågår med anledning av att Latinamerikainstitutet tillsammans med universiteteten Sorbonne Nouvelle och Salamanca står i begrepp att inleda ett nytt internationellt masterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters Degree). Bland dina arbetsuppgifter ingår även att vid behov assistera institutets studievägledare, i synnerhet rörande internationella studentutbyten och schemaläggning. Prefekten på Romanska och klassiska institutionen kommer att vara din närmaste chef.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, lämpligen från universitets- och högskolesektorn, samt har disputerat inom ett humanvetenskapligt område, gärna med inriktning mot Latinamerika. Du har god erfarenhet av att arbeta med studentdokumentationssystemet Ladok och utbildningsdatabasen SISU samt har god kännedom om internationella utbytesprogram. Meriterande är erfarenhet av arbete i NyA och Reachmee. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, engelska och spanska.

Utöver det ovan nämnda ställs stora krav på noggrannhet och intresse för studieadministrativa frågor. Du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och bra på att kommunicera. Du har god social kompetens och har god förmåga att arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 25 % av heltid och gäller för perioden 2019-01-01 till 2019-06-30. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen, Laura Álvarez, laura.alvarez@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Maria Tullgren Pearman, tfn 08-16 15 82, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.