arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ämnesområdesansvarig Farmakovigilans

 • Yrkesroll

  Läkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Vi söker en ämnesområdesansvarig - med uppgift att ge kvalificerat vetenskapligt och regulatoriskt expertstöd inom området farmakovigilans.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö.

Beskrivning av verksamhet

Ämnesområdet farmakovigilans ingår som en del av det vetenskapliga utredningsarbetet inom ett läkemedels hela livscykel, från vetenskaplig rådgivning, ansökan om klinisk prövning och godkännande, till uppföljning av läkemedel nationellt och inom EU. Riktlinjearbete utförs i samverkan mellan de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Som ämnesområdesansvarig för farmakovigilans svarar du för kvalificerat vetenskapligt och regulatoriskt expertstöd genom nära samverkan med utredare och linjechefer, samt med övriga ämnesområdesansvariga/ämnesområdesutvecklare inom myndigheten. Befattningen är placerad på enheten för Vetenskapligt stöd och innefattar inte något personalansvar eller andra chefsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Som ämnesområdesansvarig har du en viktig roll i att verkets beslut och rådgivningar håller god vetenskaplig och regulatorisk standard. En av huvuduppgifterna är den vetenskapliga kvalitetssäkringen inom ämnesområdet, där du förväntas ta en aktiv och ledande roll i diskussionen inom utredargruppen. I uppgiften ingår också att bidra till verksövergripande operativ kvalitetssäkring genom att både ha ett helhetsperspektiv och representera ämnesområdets syn. Du är stöd i diskussioner om specifika ärenden samt i utvecklingen av arbetssätt och processer. I arbetsuppgifterna kan också visst utredningsarbete ingå.
Du förväntas bedriva omvärldsbevakning inom ämnesområdet, där du bidrar till att identifiera och utveckla satsningsområden av vikt för Läkemedelsverket samt fungerar som stöd till ansvariga linjechefer. Vidare ingår att i samverkan med övriga berörda funktioner svara för analys av kompetensförsörjningsbehov inom ämnesområdet samt planera och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter. Du behöver kunna samarbeta med andra nationella myndigheter som hanterar läkemedelsfrågor, och vid behov kan stöd i det normativa utvecklingsarbetet på Europanivå ingå. Utöver uppgifter som ingår i rollen som ämnesområdesansvarig kan även andra arbetsuppgifter som enheten svarar för komma att ingå.

Utbildning och erfarenhet

Du har medicinsk eller närliggande naturvetenskaplig grundutbildning, forskarutbildning motsvarande disputation och relevant vetenskaplig aktivitet. För befattningen krävs god vetenskaplig sakkunskap och bred erfarenhet inom ämnesområdet farmakovigilans. Regulatorisk kompetens med förståelse för de regelverk som påverkar farmakovigilansarbetet nationellt och i Europa, liksom god förmåga till vetenskapliga bedömningar i frågor som rör läkemedels nytta-riskvärdering är ett krav. Erfarenhet av läkemedelsutveckling är meriterande. Du har också god förmåga att överblicka det totala farmakovigilansarbete som bedrivs på myndigheten.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att förmedla ditt kunnande och att skapa sammanhang. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper såväl som processer och arbetssätt. En kommunikativ läggning i kombination med mycket god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper. Dessutom behövs förmåga att prioritera, ett strukturerat arbetssätt i kombination med ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse och praktiska tillämpning i den totala verksamheten. Du bör ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska, och förväntas kunna hantera extern och medial kommunikation. Du förväntas agera i enlighet med den statliga värdegrunden och Läkemedelsverkets medarbetarpolicy.

Sista ansökningsdag: 8 december 2019
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Vetenskapligt stöd
Diarienummer: 2.4.1-2019-087850

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg och intyg som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Kontakt

Välkommen att kontakta Direktör Maja Marklund, Ämnesområdesutvecklare Karl-Mikael Kälkner, eller någon av de fackliga företrädarna Kristina Nilsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.