arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser till sjuksköterskeprogrammet

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor. Ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. Vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och sätter människan och samhället i centrum.
Hos oss är samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället en förutsättning för framgång.
Läs mer https://liu.se/organisation/liu/isv

Vi söker kunniga och engagerade sjuksköterskestudenter på grundutbildningens termin 5 och 6 eller avancerad nivå, som är nyfikna på att prova lärarrollen och meritera sig inom undervisning för att vara delaktiga i undervisningen i momentet läkemedelsberäkning på sjuksköterskeprogrammet. Att kunna beräkna läkemedel efter given ordination, kopplat till FASS, samt att se en verklighetsbaserad rimlighet i sina beräkningar är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för en säker vård och en vanligt förekommande arbetsuppgift för sjuksköterskan.

Din arbetsplats

Linköpings universitet genomför en organisationsförändring från och med första januari 2020. Du kommer att arbeta på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa vid institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV) i undervisningen på grundutbildningen för sjuksköterskor i termin 2 till 4. Arbetet kommer att vara förlagt till båda studieorterna, Linköping och Norrköping och arbete både dag- och kvällstid kan förekomma. Din huvudsakliga placeringsort kommer att vara Norrköping. Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa är en ny avdelning som bildas när de två avdelningarna för omvårdnad vid institutionerna för samhälls- och välfärdstudier och medicin och hälsa slås samman inom ramen för den nya institutionen HMV. Rekrytering och tillsättning av tjänsterna kommer att skötas via avdelningen för omvårdnad vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 

Dina arbetsuppgifter

Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.

Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att bestå av att stödja studenter i momentet läkemedelsberäkning i samband med studentledda basgrupper och andra undervisningsmoment i termin 2 till 4 på sjuksköterskeprogrammet. Som amanuens ingår du i lärarlaget med ansvar för läkemedelsberäkning och kan behöva delta i möten där arbetets innehåll och genomförande planeras.

Dina kvalifikationer

Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Du ska vara godkänd på samtliga moment i läkemedelsberäkning på sjuksköterskeprogrammet. Studenter som skriver ISS4/LÄK4 första gången under höstterminen 2019 är behöriga att söka tjänsterna oavsett om betyg är meddelat på LÄK4 eller ej innan sista ansökningsdagen gått ut. Eventuell anställning kan dock endast ske om samtliga delar i momentet läkemedelsberäkning inom ramen för sjuksköterskeprogrammet är godkända.

Det är meriterande med goda kunskaper i läkemedelsberäkning samt erfarenhet från hantering av läkemedel och rimlighetsbedömningar av läkemedelsberäkningar i en klinisk kontext. Pedagogiska meriter och utbildning i didaktik kopplat till matematik är också meriterande. Du bör vidare ha god vana av att hantera och inhämta information från FASS.

Anställningens omfattning

Anställningen är en timanställning under vårterminen 2020 där anställningstiden kan komma att förlängas. Tjänstgöringstiden är ca 25 timmar och är spridd över terminen.

Tillträde

Tillträde 1:a januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön

Lön regleras utifrån Linköpings Universitets rekommenderade ersättningar för amanuenser.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 6 december.  

Kontaktpersoner

Johan Lundgren
Universitetslektor, avdelningschef omvårdnad
johan.lundgren@liu.se
011-36 35 92

Åsa Änggård

HR-Partner
asa.anggard@liu.se
011-36 36 06

Ghassan Mourad

Universitetslektor
ghassan.mourad@liu.se

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.