arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuens inom Industriell produktion

 • Yrkesroll

  Lärarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar anställningar som
Amanuens i Industriell Produktion
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industruell utveckling (IEI).

Avdelningen för Industriell Produktion finns vid IEI och har utbildningar/kurser inom teknisk fakultet. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid Civilingenjörsutbildningarna i maskinteknik, industriell ekonomi samt design och produktutveckling samt inom det internationella mastersprogrammet Industrial Enginering and Management. Avdelningen håller även grundkurser/fortsättningskurser för ingenjörsprogrammet med inriktning mot maskinteknik.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverka i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.

Vi söker nu 15 timarvoderade amanuenser, som vid behov och efter överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i de kurser som ges av avdelningen för Industriell Produktion. Arbetsuppgifterna kan innebära lektions/laborationsundervisning, handledning vid räknestugor, seminariehandledning och eventuell tentarättning på grundläggande kurser. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration och koordinering i grundutbildningen eller vara behjälplig vid experiment/testning inom av institutionen drivna forskningsprojekt.

Behörighet

Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på något av ovan nämnda program samt som själv genomgått och erhållit slutbetyg på någon av grundkurserna TMPS34 (Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik, årskurs 2), TMPT06 (Civilingenjörs-programmet i Design och Produktutveckling, årskurs 3), TMPT07 (Civilingenjörspro-grammet i Industriell Ekonomi, årskurs 2) eller TMMI70 (Ingenjörsprogrammet, Maskinteknik, årskurs 1). Vid arbete med kurser i högre årskurs krävs slutbetyg på aktuell kurs för att kunna arbeta som laborationsasistent på den aktuella kursen.

Krav och meritgrunder 
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till den verksamhet som bedrivs av Avdelningen för Industriell Produktion vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på något av de ovan angivna programmen och att du erhållit slutbetyg på någon av de ovan angivna kurserna. Det är meriterande om studierna bedrivs/bedrivits vid Linköpings universitet.

Förordnandetid

Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

Lön

Lön för amanuenser regleras utifrån en överenskommelse mellan Linköpings universitet och de fackliga parterna.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 december 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.