arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Agenda 2030: Postdoktor inom biodiversitet och hälsa

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna med startdatum 2022-01-01.

Projektinformation


I detta projekt kommer forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, och Medicinska fakulteten tillsammans utveckla ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar – insatser som möjliggör skydd, hållbart nyttjande och restaurering av naturliga eller skötta ekosystem – kan generera synergier och mildra svåra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående. I ramverket kommer vi använda kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi för att hitta en gemensam väg framåt för att bemöta dessa globala utmaningar i praktiken. Vi rekryterar nu tre postdoktorer som tillsammans kommer att koordinera forskningen i projektet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, som från sin start kommer att integrera de olika forskningsdisciplinerna genom att de medverkande forskarna informerar om sina respektive forskningsfält och gemensamt identifierar möjliga länkar mellan olika effektmått och relevanta företeelser. Detta görs för att utveckla en gemensam förståelse för hur de olika effektmåtten hänger ihop mekanistiskt och en förståelse för uppgiften i fråga. Inledningsvis kommer projektgruppen att systematiskt kartlägga befintliga evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar.

Postdoc-tjänsten (2 år) vid Medicinska fakulteten kommer att placeras vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, och kommer att fungera som koordinator för den epidemiologiska expertisen inom projektet. För denna uppgift söker vi en epidemiolog, folkhälsovetare eller liknande, med god förståelse för vetenskapliga metoder för kunskapssyntes, ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett engagemang för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala utmaningar om hållbarhet och folkhälsa, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält inom klimat-biologisk mångfald-folkhälsa. En viktig aspekt av detta är hur socioekonomiska förhållanden, livsstil och andra faktorer på individ- och folkhälsonivå interagerar med den byggda och naturliga miljön i vid bemärkelse för att öka risken för eller skydda mot kroniska sjukdomar, inklusive fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra associerade hälsoproblem.

För information om kvalifikationer, bedömningsgrunder, villkor och ansökan vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:422401/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning