arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Administrativ chef till Myndigheten för psykologiskt försvar

 • Yrkesroll

  Administrativ chef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. ju.psykologisktforsvar@regeringskansliet.se

e-post

Om jobbet

Allmänt
Myndigheten för psykologiskt försvar inrättas den 1 januari 2022. Myndigheten ska dels leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, dels lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet, ha ett insynsråd och förväntas inledningsvis bemannas med ca 35 – 45 anställda. Myndigheten kommer att vara lokaliserad i Karlstad och Solna.
Om arbetet
Du ska med personal-, budget- och verksamhetsansvar leda den administrativa avdelningen som i huvudsak ska vara placerad i Karlstad. Avdelningen ska ansvara för planering och uppföljning av verksamheten, ekonomistyrning och ekonomiadministration, juridik och kvalitetssäkring, arkiv och registratur, reception, växel, vaktmästeri, it-stöd, HR och myndighetskommunikation. Du bedöms komma att ha personalansvar för ca 10 personer.
Uppdraget som administrativ chef vid Myndigheten för psykologiskt försvar innebär att ansvara för att bygga upp och vidareutveckla myndighetens ekonomistyrningsfunktion, ekonomimodell och ansvar för den ekonomiska redovisningen och controllerfunktionen. Du kommer att arbeta med rapportering, budgetuppföljning och prognoser till myndighetschefen och till regeringen. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören. Utöver detta kommer du att leda funktionerna som beskrivs ovan och ingå i myndighetens ledningsgrupp. Den administrativa avdelningen är under uppbyggnad och den administrativa chefen förväntas medverka i rekryteringen till flertalet funktioner vid avdelningen.
Din bakgrund
Du ska ha:
akademisk examen.
dokumenterat personal-, budget- och verksamhetsansvar.
erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.
flerårig erfarenhet av att leda och utveckla administrativ verksamhet inom staten.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer och kunskap om samhällets krisberedskap, totalförsvar och psykologiskt försvar.
Dina egenskaper
Du har en förmåga att leda, utveckla och entusiasmera andra och har en förmåga att prioritera. Du har ett grundläggande intresse för och gillar ledarskapet och är omvittnat stabil och omdömesgill. Du agerar professionellt och etiskt med tydlig utgångspunkt i den statliga värdegrunden och med en grundläggande säkerhetsmedvetenhet. Du är en god kommunikatör och har ett gott omdöme i agerande, uttalanden och beslut.
Övrigt
Tjänstgöringsort är Karlstad. Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Anställningen är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta särskilde utredaren Magnus Hjort på telefon 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Tillträde den 1 januari 2022.
Välkommen med din ansökan till ju.psykologisktforsvar@regeringskansliet.se senast den 20 juni 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. ju.psykologisktforsvar@regeringskansliet.se

e-post