arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Administrativ chef (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Administrativ chef

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Utbildningsverksamheten rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Till institutionen hör även tre fristående enheter som till viss del deltar i institutionens undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen. Antalet anställda uppgår för närvarande till ca 100 personer.

Vid institutionen arbetar idag cirka 10 personer inom den tekniska och administrativa avdelningen med personal-, ekonomi-, teknik- och lokalfrågor samt utbildningsadministration. Institutionen söker en administrativ chef som ska ha ett övergripande ansvar för institutionens administration och dess organisation.

Arbetsuppgifter

Institutionens verksamhet leds av prefekt samt institutionsstyrelse. Den administrativa chefen organiserar och leder arbetet för den tekniska och administrativa personalen. Genom tydligt ledarskap, samarbete och planering säkerställs att gruppen arbetar mot samma mål samt håller en hög och jämn servicenivå. Arbetsuppgifterna inkluderar även ansvar för administrativ verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Arbetet innefattar övergripande ansvar för personalärenden, lokalfrågor och kommunikation samt stöd till institutionsledning och beslutsorgan i dess arbete med utbildnings- och studieadministrativa frågor. Budgetarbete och en kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med institutionens ekonom ingår i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna kan det även ingå ett visst ansvar för institutionens fristående enheter.

Kvalifikationer

För anställningen erfordras relevant högskoleutbildning samt erfarenhet av ledarskap från universitet eller högskola. Detta ska vara dokumenterat på ett sätt som vittnar om god kompetens att leda en verksamhet. Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning samt personal- och arbetsmiljöfrågor, utbildningsadministration och lokaladministration är starkt meriterande. Vidare krävs goda färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Därutöver är grundläggande färdigheter i de administrativa system som används vid Stockholms universitet (Raindance, Ladok, ReachMee) meriterande.

För att komma ifråga för anställningen krävs att den sökande kan arbeta självständigt genom att ta ansvar och egna initiativ samt ha förmåga att utveckla det administrativa arbetet tillsammans med medarbetarna. Personliga egenskaper av vikt för anställningen är att vara är drivande, engagerande, ha ett konstruktivt förhållningssätt, måna om en god arbetsmiljö för medarbetarna, ha lätt att skapa förtroendefulla kontakter samt ha en god förmåga att kommunicera och möta människor på ett positivt sätt. Vidare fordras vilja och förmåga att arbeta med en mängd varierande arbetsuppgifter samt lösa såväl små som stora uppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av prefekten Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, anna.chryssafis@isd.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Administrativ chef

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat