arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkter i teckenspråkstolkning (2) (deltid)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

till Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2019-08-26.

Institutionen söker två adjunkter i teckenspråkstolkning på deltid (65%) till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination på färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning på andra kurser inom programmet, exempelvis i yrkesetik, praktik och dubbelbemanning tillsammans med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. De sökande förväntas aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutionens arbete. I anställningen kan det även komma att ingå administrativa arbetsuppgifter och uppdragsutbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i teckenspråkstolkning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels är utbildad teckenspråkstolk och har avlagt akademisk examen inom översättningsvetenskap eller därmed relaterat ämne, t.ex. språk, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid dokumenterad pedagogisk skicklighet i färdighetsträning i teckenspråkstolkning i akademisk miljö, samt kursutveckling av motsvarande kurser. Särskilt meriterande är undervisning i teckenspråkstolkning på högskolenivå. Även vetenskaplig skicklighet inom området teckenspråkstolkning, såsom examensarbete inom området, eller relevant utvecklingsarbete inom området är meriterande. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med andra lärare beaktas samarbetsförmåga särskilt, liksom administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten på både den pedagogiska och den vetenskapliga verksamheten liksom samarbetsförmåga och förmåga inom administration och samverkan. Lärarexamen är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Anställningsvillkor 
Anställningarna avser deltid (65%) och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde snarast möjligt.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för TÖI, Jan Pedersen, tfn 08-16 29 27, jan.pedersen@su.se eller av prefekten, Anna-Malin Karlsson, tfn 08-16 35 12, anna-malin.karlsson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!