arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkter i pedagogik, inriktning karriärutveckling och karriärvägledning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-08-16.

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik är en forskningsdisciplin som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, och examination i institutionens utbud av kurser på grundnivå inom karriärvägledningens teori, metod och praktik på Studie och yrkesvägledarprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i praktikkurser.

I anställningen ingår bl.a. att genomföra samtalsträning med studenter för att utveckla studenternas praktiska färdigheter i vägledande samtal. Det ingår även undervisning där studenter tränar sina färdigheter i att genomföra gruppvägledning samt att undervisa och informera om karriärvägledande frågor. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför praktik, genomföra examinerande trepartssamtal och följa upp de examinerande inslag som ingår i praktikkurserna.

I arbetet som adjunkt ingår även att medverka i den kontinuerliga utvecklingen av studie- och yrkesvägledarprogrammet tillsammans med övriga lärarlaget.

Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter yrkeserfarenhet som studie- och yrkesvägledare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt dels studie- och yrkesvägledarexamen och dels har avlagt en masterexamen i pedagogik eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som studie- och yrkesvägledare är ett krav.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen läggs stor vikt vid dokumenterad erfarenhet av undervisning samt planering av undervisningsupplägg på studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Särskilt meriterande är erfarenheter av att leda samtalsträning och bedriva trepartssamtal.

God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Carina Carlhed Ydhag, tfn 08-16 30 87, carina.carlhed@edu.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat