arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkter för undervisning inom kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar upp till två (2) timanställningar som 
 
Universitetsadjunkt inom kognitionsvetenskap
 
med placering vid Institutionen för datavetenskap
 
Tillsättningsprogram 
Du kommer att arbeta på avdelningen HCS (Human Centered Systems), Institutionen för datavetenskap (IDA).

HCS är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och undervisning om bland annat samspelet mellan människor och datorer, kognitionsvetenskap, kunskapsmodellering, språkteknologi och artificiell intelligens. 

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen undervisning inom kognitionsvetenskap, interaktionsdesign samt handledning av projektarbeten. Exempel på kurser:
 • 729G39 Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs
 • 729G12 Distribuerad och situerad kognition
 • 729G78 Artificiell intelligens
 • 729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap
 • 729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse
 • TDDD90 Interaktiva produkter
Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Under våren 2021 sker undervisningen på distans, men fr o m hösten 2021 kommer undervisningen gradvis gå över till undervisning på Campus.

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. 
 
Bedömningsgrunder 
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen inom kognitionsvetenskap eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av kurser med moment som vi söker lärare för är starkt meriterande. Doktorsexamen är meriterande, men inget krav.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 
 
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. 
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 
 
Omfattning
Timanställning med omfattning enligt överenskommelse dock högst 20% av en heltidstjänst. Behovet finns under vårterminen 2021 tom höstterminen 2022 och kommer att kunna förlängas i samma omfattning enligt överenskommelse. Hör av dig till studierektorn för ytterligare detaljer.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 april, 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
 
Lika villkor 
Flertalet av våra universitetsadjunkter är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat