arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2018-11-21.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och forskning inom pedagogik, didaktik och internationell och jämförande pedagogik. Institutionen har idag 160 medarbetare; ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har närmre 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat Studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO-programmet och Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i Lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom Rektorsprogrammet och vi har två Mastersprogram. Ett inom pedagogik och ett inom internationell och jämförande pedagogik. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.su.se.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består dels av handledning inom institutionens olika uppdragsutbildningar, i första hand, Skolverksuppdraget Samverkan för bästa skola och undervisning samt kursutveckling och examination i institutionens utbud av kurser inom lärarprogrammen. Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter yrkeserfarenhet inom skola och/eller handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått adekvat högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning inom högskola och universitet.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på högskola och universitet. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom lärarprogrammen.

Universitet kommer främst beakta dem som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2019-01-01 till 2019-06-30 med möjlighet till förlängning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Eva Edman Stålbrandt, tfn 08-120 762 68, eva.edman-stalbrandt@edu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.