arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 3000 studenter och har idag ca 160 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Förutom fristående kurser erbjuder vi studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen. Vi på institutionen anser att alla våra studenter har rätt till det bästa bemötande möjligt och vi strävar alltid åt att vara den kompetenta stödorganisationen som verksamheten behöver. 

Ämne/ämnesbeskrivning
Institutionens kurser på lärarprogrammen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, examination och kursutveckling inom institutionens kurser på lärarprogrammen. Även undervisning på institutionens övriga kursutbud kan förekomma efter överenskommelse. Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter god kännedom om lärarprofessionens villkor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått adekvat högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vikt vid lärarexamen, erfarenhet av undervisning på högskola och universitet samt pedagogisk skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse.

God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom lärarprogrammen.

Universitet kommer främst beakta dem som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning. Anställningen gäller från 2021-07-01 till 2022-06-30. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jonas von Reybekiel Trostek, tfn 08-16 15 73, jonas.trostek@edu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat