arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt med åklagarkompetens till Polisprogrammet

 • Yrkesroll

  Åklagare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  10 april

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete, Polisen och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Enheten för polisiärt arbete

Vid fakulteten finns enheten för polisiärt arbete som bland annat bedriver grundutbildning till polis. Vid enheten arbetar såväl universitetsanställda som polisanställda och arbetet med grundutbildningen till polis sker i nära samarbete med Polismyndigheten. Läs mer om Polisprogrammet här: https://edu.mau.se/sv/program/polis

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisningen kommer att förläggas till polisprogrammet och övriga uppdragsutbildningar som ges på uppdrag av externa aktörer.

Arbetsuppgifterna är särskilt inriktade mot brottsutredning och undervisningen sker i samverkan med lärare från andra ämnesområden. I arbetsuppgifterna ingår också att vara en del i det övergripande utvecklingsarbetet med särskild inriktning mot de juridiska momenten inom polisprogrammet och övrig utbildning.

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt att du har:
 • juristexamen
 • arbetat som åklagare i minst några år
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • visat pedagogisk skicklighet genom att utveckla, genomföra och leda utbildning för studenter på högskolenivå.
 • erfarenhet av arbete med kursutveckling och undervisning av polisanställda med inriktning mot brottsutredning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Vid frågor är du välkommen att kontakta Caroline Mellgren, föreståndare för Enheten för polisiärt arbete. caroline.mellgren@mau.se, tel. 040-6657941
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 10 april.

Ansökan skall innehålla:

Undertecknad meritförteckning
Vidimerade betygskopior
Pedagogisk avsiktsförklaring
Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://mah.app.box.com/s/onr6f1sfm5x296z4au4czvq3rfv5lyze Se även Malmö universitets anställningsordning https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1 Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/69, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/69.

Övrigt

Det är en tidsbegränsad anställning på heltid fr.o.m 2020-08-01 t.o.m. 2022-07-31.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträdesdatum 2020-08-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Åklagare

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat