arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt inom restaureringskonst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Kungl.

Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och är Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare och många alumni och nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder förutom ett 5-årigt program och 2-årigt masterutbildning i fri konst även flera vidareutbildningar på avancerad nivå som rymmer såväl arkitektur som fri konst. Vidareutbildningarna har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. 

Högskolan har ca 230 studenter och drygt 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad, vilket kommer att stärka förutsättningarna för verksamheten ytterligare.

Till institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst söker vi nu en adjunkt till den ettåriga kursen i restaureringskonst.

Beskrivning av ämnesområdet och postmasterkursen i restaureringskonst
Kursen i Restaureringskonst är 60 högskolepoäng på avancerad nivå och sträcker sig över ett läsår. Studierna fokuserar på restaureringsideologiska förhållningssätt, strategier i förändringsprocesser inom det byggda kulturarvet och aktuella samhällsfrågor. Kursen utvecklas kontinuerligt genom en kritisk diskurs av restaureringsfältet och dess aktualitet i samhället samt utifrån perspektivet att restaureringskonst kan säkra en hållbar samhällsutveckling. Pedagogiken bygger på kombinationen av teori och praktik för en multidisciplinär grupp av yrkesverksamma arkitekter, ingenjörer, antikvarier m.fl för att utveckla en helhetssyn på restaureringsproblematiken och dess roll i dåtid, nutid och framtid.  Kursen ger möjlighet till kritiskt tänkande och analys, begreppsdiskussioner, kreativt skapande och gestaltningstillämpningar inom projekt, arkitektur och konstnärlig gestaltning. Varje läsår har ett unikt tema och projektarbetena knyter gärna an till aktuella samhällsfrågor och samverkan med andra aktörer.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär att både självständigt och tillsammans med kursansvarig professor planera, organisera, koordinera och undervisa på postmasterkursen i Restaureringskonst. I arbetsuppgifterna ingår att ta eget ansvar för vissa utbildningsmoment, studieplanering, schemaläggning, kontakt med föreläsare och koordinering av seminarier, publika evenemang, studiebesök och resor. Arbetet innefattar kontakt med studenterna och arbete med undervisningssituationerna både pedagogiskt och praktiskt. Research, omvärldsbevakning och nätverkande inom ämnesområdet är viktigt, liksom att arbeta för gemensamma frågor på Kungl. Konsthögskolan och samverkan inom institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som har: 

- Avlagt examen från konstnärlig högskoleutbildning eller har motsvarande konstnärlig kompetens
- Den som visat konstnärlig och pedagogisk skicklighet

Kungl. Konsthögskolan beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom det särskilda ämnesområdet. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig verksamhet.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:


- God förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå
- God förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang.

 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts:

- Flerårig yrkesverksamhet och masterutbildning inom arkitektur, konst eller närliggande områden eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
- Genomgått utbildningen på restaureringskonst under de senaste tio åren
- Erfarenhet från arbetsfälten arkitektur, kulturarv och offentliga rum
- God samarbetsförmåga
- Intresse för att utveckla och pröva nya pedagogiska metoder

Stor vikt kommer även att fästas vid personliga egenskaper. För att lyckas i uppdraget behöver du vara ansvarstagande, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och på engelska, samt erfarenhet av organisatoriska och koordinerande uppgifter. Vidare har du förmåga och erfarenhet av att hantera digitala plattformar och verktyg, samt är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du har även intresse för att medverka till att utveckla en kritisk och kreativ diskurs inom ämnet restaureringskonst.

Villkor

Omfattningen på anställningen är 60 % och anställningstiden är tolv månader. Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar lämnas av professor Lone-Pia Bach, tel 070-295 66 96.

Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST). Båda nås på telefonnummer 08- 614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-01!

 

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

60%. Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till