arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i ukrainska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2022-12-07.

Ukrainska undervisas vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Institutionen tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och har ca 50 anställda samt ca 1500 studenter per läsår.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och därtill knutna uppgifter. Undervisningen gäller huvudsakligen undervisning i ukrainska som främmande språk från nybörjarnivå̊ och omfattar ämnen såsom grammatik, fonetik, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Undervisningen innehåller även kontrastiva moment svenska-ukrainska. Den sökande förväntas att kunna undervisa i stora grupper. Arbetsuppgifterna innefattar även viss kursutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i ukrainska är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning i ukrainska eller annat slaviskt språk som främmande språk på̊ nybörjarnivå̊ och uppåt på universitetsnivå.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisningsspråk är svenska och ukrainska. Synnerligen goda kunskaper i praktisk ukrainska krävs. Då kontrastiva moment ingår i undervisningen, är mycket goda kunskaper i svenska ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid relevant utbildning. Du ska ha minst en kandidatexamen i ukrainska som huvudämne eller motsvarande. Högre examen än kandidatexamen är meriterande.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på̊ ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Sådan dokumentation kan i ett senare skede komma att efterfrågas.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i ukrainska eller annat slaviskt språk som främmande språk från nybörjarnivå̊ och uppåt på universitetsnivå i stora grupper.

Särskild vikt fästs vid dokumenterade kunskaper i ukrainska och svenska.

Stor vikt fästs dessutom vid god och väl dokumenterad samarbetsförmåga, samt erfarenhet av att arbeta under tidspress.

Meriterande är administrativ skicklighet och erfarenhet av kursansvar samt kursutveckling.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på̊ annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader och avser 35-40 % av heltid. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå̊. Tillträde 2023-01-16 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor Åke Zimmermann Bjersby, tfn 08-16 27 68.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat