arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i svenska som främmande språk med teknisk inriktning (vikariat)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Svenska som främmande språk med teknisk inriktning.

Ämnesbeskrivning

Kurser i svenska som främmande språk med teknisk inriktning fokuserar på de språk- och kommunikationsfärdigheter som ingenjörer och arkitekter behöver i sina professioner

Arbetsuppgifter

Adjunkten förväntas bedriva undervisning och kursutveckling inom svenska som främmande språk med teknisk inriktning från A1- till C1-nivå. En betydande del av adjunktens undervisningsarbete kommer att ske via digitala lärplattformar. I kursprogrammet ingår, förutom terminskurser, intensiva sommarkurser och kurser för doktorander och anställda. Kvällsundervisning förekommer.  Adjunkten förväntas ha en aktiv roll i enhetens pedagogiska utveckling. Andra arbetsuppgifter kan förekomma, t.ex. att handleda studenter i KTH:s centrum för akademiskt skrivande.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- dokumenterad ämnesmässig skicklighet i svenska som främmande språk med teknisk inriktning

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom svenska som främmande språk med teknisk inriktning
- administrativ skicklighet och skicklighet i att använda e-lärandetekniker.
- dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.

 Det är även av betydelse att den sökande har

- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.)
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- högskolepedagogisk utbildning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning