arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i svenska, HS 2021/558

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

I ämnet svenska språket studeras språkets struktur, användning och historia. Ämnesområdet innefattar studier i språkstruktur, textteori och textanalys, samt övningar i att utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift. Vid Högskolan i Skövde studeras språkets roll och variation i samhället ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Inom ämnet ges bl.a. fristående kurser i akademiskt skrivande och retorik. Vidare omfattar ämnet grundläggande språkkurser för internationella studenter. Det förekommer också uppdragsutbildningar.

Anställningen avser undervisning, uppdragsutbildning och andra typer av externa uppdrag, kursansvar/kursadministration samt övriga administrativa uppgifter. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket på för anställningen relevant nivå.
 • Dokumenterad god kunskap inom svenska som andraspråk och/eller retorik.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket på för anställningen relevant nivå, samt dokumenterad god kunskap inom områdena svenska som andraspråk och/eller retorik.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är ett vikariat på 1 år som omfattar 100 % med start i september 2021 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdatum: 15 augusti 2021

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Tarja Susi och ämnesansvarig Linda Nordenskjöld Narfström. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. 

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat