arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i sv som andraspråk med inr på provkonstruktion

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 augusti

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2019-08-29.

På institutionen bedrivs forskning och utbildning i svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättning (på Tolk- och översättarinstitutet). Grundutbildningen omfattar ett av de största utbildningsuppdragen på Humanistiska fakulteten. Verksamheten innefattar flera lärarprogram liksom utbildning i svenska för internationella studenter.

Vi söker nu en adjunkt till konstruktionsgruppen för Tisus – Test i svenska för universitets- och högskolestudier.

Stockholms universitet har regeringens uppdrag att konstruera och utveckla Tisus – ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier. Målgrupp är blivande studenter med utländsk gymnasieexamen som saknar betyg i svenska motsvarande år 3 på gymnasiet. Provet ges på sex provorter i Sverige och ett hundratal platser i utlandet två gånger per år. Vi söker nu en provkonstruktör på 30 %.

Arbetsuppgifter

Arbetet som provkonstruktör består av konstruktion och utveckling av uppgifter i tre delprov. Arbetet sker i en projektgrupp som ansvarar för arbete med konstruktion, granskning, utprovning, statistisk analys, genomförande och uppföljning. Även utbildning av bedömare ingår i arbetet. I denna anställning ingår layout av testet, vilket sker i programmet InDesign. Även bedömning av Tisus kan ingå i arbetsuppgifterna. Eget arbete och regelbundna arbetsmöten i projektgruppen kombineras med deltagande i internationella konferenser och fortbildningsdagar.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i svenska som andraspråk med inriktning på provkonstruktion är den som har en lärarexamen med minst 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Utbildning i och/eller erfarenhet av provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet på behörighetsgivande nivå i svenska som andraspråk krävs. Akademisk utbildning i andra språk, inklusive svenska, är en merit. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl utmärkt förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid dokumenterad utbildning i/erfarenhet av provkonstruktion och bedömning, såsom akademisk kurs i provkonstruktion eller bedömning. Särskild vikt läggs även vid dokumenterad pedagogisk skicklighet i muntlig och skriftlig färdighetsträning och bedömning i svenska som främmande språk i akademisk miljö samt undervisning i akademisk svenska för utländska akademiker. Det är en fördel om erfarenhet från undervisning i svenska som andraspråk är på nivå som motsvarar år 3 i gymnasiet. Sökande kan även ha erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning eller ungdomsskolan. Goda kunskaper i programmet InDesign krävs. Meriterande är kunskap om statistik. Därtill beaktas administrativ skicklighet såsom att du är noggrann, strukturerad, ansvarskännande och kan ta egna initiativ. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten av verksamheten. Goda datorkunskaper förutsätts.

Anställningsvillkor 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 30 % under sex månader. Tillträde sker snarast. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Annika Spolin, annika.spolin@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.