arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i rytmik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

KMH ledigförklarar härmed en anställning som

Adjunkt i rytmik


med placering vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

Anställningen är tillsvidare, dock längst till och med juli 2023 och med omfattningen 20 procent.

Anställningen är förlagd till Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS) som ansvarar för forskning i musikpedagogik och i musik och hälsa samt för ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning, kandidat i muskterapi samt fristående kurser. Akademin är i behov av en lärare som är administrativt skicklig för arbete med ett externt finansierat projekt inom ämnesområdet rytmik. Adminstrationsarbetet kräver god kunskap och erfarenhet av ämnet rytmik. Därutöver kan arbete innebära undervisning i ämnet i rytmik. Vi söker en högskoleutbildad lärare i rytmik. Därutöver förväntas den sökande kunna genom meriter styrka administrativ kunskap samt erfarenheter att undervisa elever på grundskola och gymnasium.

Arbetsuppgifter

 • Administration av ett externt finansierat projekt inom ämnesområdet rytmik
 • Undervisning i rytmik
 • Att vara uppdaterad inom ämnesområdet
 • Aktivt deltagande i KMH:s och institutionens inre arbete, samt i förekommande fall antagningsprov, projekt och examinationer.

Behörighetskrav och övriga krav


Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses omfattande yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom ämnesområdet.

Den sökande ska ha:

 • avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå
 • pedagogisk kompetens att strukturea kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och eget lärande
 • god samarbetsförmåga
 • erfarenhet av projektadministration
 • adminstrativ skicklighet samt förmåga att kunna skriva och undervisa på svenska (eller annat nordiskt språk) och engelska
 • ha ett genuint intresse av att fortlöpande vara uppdaterad inom ämnesområdet
Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Dessutom ska följande bedömingsgrunder gälla:

 • Graden av pedagogisk skicklighet, genom förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande och att sprida engagemang och intresse för ämnesområdet.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.
KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till positiv utveckling av verksamheten.

Jämnlikhets- och jämställdhetsöverväganden

KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn känsfördelning.

Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar.

 Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.

Vad gäller denna anställning är män inom kategorin adjunkt vid aktuell enhet underrepresenterade.

Ytterligare information


Kontakta: Per-Henrik Holgersson, akademichef vid akademin för musik pedagogik och samhälle. E-post: per-henrik.holgersson@kmh.se

Facklig information:Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se

Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se,

Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/196. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem.

Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- Ej specificerat