arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i ryska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2021-06-18.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ryska undervisas vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Institutionen tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och har ca 60 anställda samt ca 1000 studenter per läsår.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och därtill knutna uppgifter. Undervisningen gäller huvudsakligen webbaserad undervisning i ryska som främmande språk från nybörjarnivå och uppåt i ämnen såsom grammatik, textanalys, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Undervisningen innehåller även kontrastiva moment svenska-ryska. Den sökande förväntas att kunna undervisa på distans i stora grupper. Arbetsuppgifterna innefattar även viss kursutveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i ryska är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning i ryska som främmande språk på nybörjarnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisningsspråk är svenska och ryska. Mycket goda kunskaper i praktisk ryska krävs. Då kontrastiva moment ingår i undervisningen, är synnerligen goda kunskaper i svenska ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Sådan dokumentation kan i ett senare skede komma att efterfrågas.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i ryska som främmande språk och nätbaserad undervisning från nybörjarnivå i stora grupper via Zoom.

Särskild vikt fästs vid dokumenterade kunskaper i ryska och svenska.

Stor vikt fästs dessutom vid god och väl dokumenterad samarbetsförmåga, samt erfarenhet av att arbeta under tidspress.

Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter.

Meriterande är administrativ skicklighet och erfarenhet av kursansvar.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad till 5,5 månader och avser ca 40 % av heltid. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 2021-08-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Åke Zimmermann Bjersby, tfn 08-16 27 68.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid. Visstidsanställning fr.o.m. 2021-08-15 eller enligt överenskommelse. Deltid 40 %.