arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i rörelsegestaltning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  13 juni

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för skådespeleri. Vi utbildar och forskar inom skådespeleri och mimskådespeleri. Studenterna ska tillägna sig kunskap och kompetens för att kritiskt granska och delta i utveckling av området skådespeleri. Detta förutsätter ett reflekterande förhållningssätt som gör att våra studenter efter utbildningen blir självständiga konstnärer som kan utmana det redan kända och verka för utveckling och expansion inom området.

Anställningen är placerad på Institutionen för skådespeleri.

Läs mer om institutionen för skådespeleri här: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-skadespeleri

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i ämnet rörelsegestaltning. Ämnet är en viktig del i utbildningen av skådespelare och mimskådespelare. Vi arbetar i lärarlag och undervisningen planeras och genomförs i nära samarbete med övriga lärare på institutionen. Du bidrar aktivt till att studenterna tillägnar sig kunskap för att kritiskt kunna granska och delta i utvecklingen av området skådespeleri och mimskådespeleri.

I anställningen ingår dessutom att:


- Ansvara för och utveckla rörelseämnet inom institutionens kurser och program tillsammans med övriga kollegiet
- Aktivt delta i institutionens interna arbete med att utveckla kandidatinriktningarna skådespeleri och mimskådespeleri i nära samarbete med övriga lärare på institutionen
- Arbeta med kursadministration såsom planering, schemaläggning och kursvärdering
- Aktivt följa och bidra till studenternas konstnärliga utveckling
- Utveckla samverkan såväl internt inom SKH som med externa aktörer
- Aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan

Som adjunkt har du en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

 

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skådespelarens konstnärliga processer och med kroppen som skådespelarens instrument samt att du har en flerårig erfarenhet av att undervisa i rörelse.

Du behöver dessutom kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på minst ett skandinaviskt språk och på engelska.

Mer om behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i SKHs egen anställningsordning, se länk nedan.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i rörelse för skådespelare
- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
- Dokumenterad erfarenhet av olika undervisningsformer och examinationsformer samt förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.Meriterande är att ha kunskap om och kunna använda någon typ av kroppsorienterad metod i undersivningen.
- Förmåga att beskriva och reflektera kring din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt
- Visad administrativ skicklighet
- Dokumenterat god samarbetsförmåga
- Intresse för konstnärlig forskning

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde från 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2019-06-13!

SKH ser möten mellan olika discipliner, kulturer och perspektiv som en förutsättning för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. SKH värdesätter därför en mångfald av deltagande och perspektiv och välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation med avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/330/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” på vår hemsida http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Kontaktpersoner

Fredrik Nyberg

08-494 00 749