arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i rättsvetenskap med inriktning mot barnrätt (tidsbegr anst)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-06-18.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter per läsår. Vid Juridiska institutionen ligger Stockholms Barnrättcentrum, en centrumbildning som fokuserar på all juridik som på något sätt hanterar och reglerar barns livsvillkor, inklusive barns rättigheter så som de kommer till uttryck i exempelvis FN:s barnkonvention.

Ämne/ämnesbeskrivning
Rättsvetenskap med inriktning mot barnrätt, familjerätt och offentlig rätt

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning till 50 % inom främst barnrätt, familjerätt och offentlig rätt. Därutöver ingår att vara behjälplig med forskningsadministrativa uppgifter inom Stockholms Barnrättscentrum vilket inkluderar arbete med att anordna seminarium och konferenser, söka forskningsanslag, att bearbeta text, samt även uppgifter kopplat till kommunikation och kommunikationsstrategi. Arbetet innefattar även kommunikationsarbete, vilket inkluderar utveckling av Barnrättscentrums hemsida.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt jur. kand. examen eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. 

Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt kunskap om forskning inom det barnrättsliga fältet. 

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och administrativ förmåga. I övrigt är erfarenhet av en eller flera ovanstående arbetsuppgifter meriterande liksom erfarenhet av kvalificerat juridiska arbete i ex domstol eller vid myndighet.  

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och gäller i sex månader med möjlighet till förlängning. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för Stockholms Barnrättscentrum, professor Pernilla Leviner, pernilla.leviner@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat