arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare, lärare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som adjunkt arbetar du främst med undervisning i rättsvetenskap, huvudsakligen med inriktning mot arbetsrätt men vissa offentligrättsliga inslag kan förekomma. Studenterna på vår nätbaserade distanskurs är ofta studenter från olika professionsutbildningar eller är aktiva i arbetslivet.

Vi förutsätter att du kan och vill delta i utvecklingen av denna och andra kurser. I arbetsuppgifterna ingår också administration av undervisningsrelaterade frågor.

I din tjänst ingår också att vara aktiv i forskningssammanhang och att du bidrar med dina insatser i universitetets ofta tvärvetenskapliga forskningsgrupper.

På Malmö universitet finns en tradition av program med inriktning mot professions- och yrkesutbildningar. Det i sin tur gör att vi är angelägna om att ha goda och täta kontakter med det praktiska fältet inom våra utbildningar och vi hoppas att du kan och vill bidra till det under din tid hos oss.

Behörighet

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. I tjänsten som adjunkt behöver du ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i grupp.

Sökanden måste visa pedagogisk skicklighet. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

För denna anställnings krävs specifikt:

 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom juridik (jur. kand. eller juristexamen). Alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 • Erfarenhet av kursansvar för kurser inom juridik/rättsvetenskap.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av undervisning i juridik för icke-jurister och yrkeserfarenhet från ett arbetsrättsligt område.
 • Tvärvetenskaplig erfarenhet och kunskap.
 • Erfarenhet från distansundervisning.

Upplysningar

vid frågor är du välkommen att kontakta prefekt Anna-Karin Ivert anna-karin.ivert@mau.se eller ämnesansvarig Lotti Ryberg Welander lotti.ryberg.welander@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 31 mars 2020.

Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt meritförteckning
 • Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen. Inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 • De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen som adjunkt är en tidsbegränsad anställning och löper från 1 juni 2020 – 15 februari 2021. Anställningen är på heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se

Fackliga

SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat