arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i processrätt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-12-11.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska institutionen. Institutionen har omkring 200 anställda och 6 500 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Processrätt.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning samt undervisning och handledning på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i processrätt jämte administration. I första hand innebär arbetet undervisning på och medverkan i planering av grundkursen i processrätt och specialkurser i ämnet samt arbete med examensarbete. Undervisning kan också behöva fullgöras inom andra områden. Undervisningsdelen är 85 procent av årsarbetstiden. Undervisningen utförs normalt inte bara i form av salsundervisning utan även genom kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar, examination, handledning av examensarbeten m.m.

Behörighetskrav

Enligt punkt 2.3.1 i Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet är den behörig att anställas som adjunkt och som har avlagt examen från juristprogram eller annan relevant högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt krav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ytterligare ett krav är mycket god svenska och engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Som merit räknas administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Vid bedömningen kommer särskilt att beaktas förmågan att samarbeta samt att samverka över ämnes- och institutionsgränser. Vid bedömningen beaktas även förmåga och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Förmåga att samverka med det omgivande samhället är också en merit.

Sökande bör ha kunskaper om och intresse för forskning inom det processrättsliga fältet.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (vikariat) på tolv (12) månader med möjlighet till förlängning och avser heltid. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndaren professor Anna Kaldal, anna.kaldal@juridicum.su.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Vladimir Vešović, vladimir.vesovic@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat