arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i kognitiv neurovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  29 juli

Om jobbet

Anställningen är inom ämnet kognitiv neurovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som ”the biology of the mind”: ett multidisciplinärt område vars centrala syfte är att teoretiskt förbinda och integrera de psykologiska vetenskaperna (speciellt kognitiv vetenskap) med de biologiska vetenskaperna (speciellt neurovetenskap). Området har en unik profilering mot studiet av medvetandet och dess relation till hjärnan, speciellt förändrade och högre medvetandetillstånd, såsom drömmar, hypnos, meditation, positiva emotionella tillstånd och subjektivt välbefinnande.

Anställningen avser undervisning på grundnivå på såväl svenska (engelska kan förekomma i mindre omfattning) samt administrativa arbetsuppgifter som bl.a. studentkontakter, vara ett stöd med högskolans system (som t.ex. Canvas, LADOK), stöd till relevanta funktioner inom avdelningen som t.ex. förberedande och sammanställande av underlag för programansvariga, ämnesföreträdare och avdelningschef samt att bidra till utformningen och dokumentationen av dessa arbetsuppgifter.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt magisterexamen inom kognitiv neurovetenskap samt innehar dokumenterad högskoleutbildning inom tillämpad positiv psykologi eller har motsvarande akademisk kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • god kännedom av arbetsmarknaden för studenter inom inriktningarna positiv psykologi och medvetandestudier
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa och handleda i tillämpad positiv psykologi.
 • Dokumenterad erfarenhet av högskolans administrativa system (främst Canvas, Ladok).
 • Erfarenhet av arbete som programansvarig.
 • God förmåga att planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av arbete som programansvarig och undervisa inom medvetandestudier och positiv psykologi.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 12 månader som omfattar 100 %. Tillträde i augusti.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Sista ansökningsdatum: 29 juli 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/586

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Sakari Kallio och ämnesföreträdare Oskar MacGregor. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
 • Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat