arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i journalistik (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2020-11-27.

Vid JMK bedrivs yrkesförberedande utbildning i journalistik med fokus på samhällsgranskning och digital publicering, samt forskningsförberedande utbildning i det nyinrättade masterprogrammet i journalistikstudier. Undervisningen på kandidatnivå, där det utlysta vikariatet är förlagt, förenar praktik och teori. I lärarkåren samarbetar journalistiskt erfarna adjunkter med professorer och universitetslektorer i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Likt journalistik- och mediebranschen är JMK:s journalistutbildning i ständig utveckling. Vi söker nu för ett vikariat en framåtblickande medarbetare som vill bidra till att forma dagens och framtidens journalister.

Arbetsuppgifter

JMK söker en lärare med journalistisk erfarenhet och kompetens i radiojournalistik. I anställningen ingår att undervisa och handleda på grundnivå i kurserna radiojournalistik, nyhetsjournalistik och dokumentärt berättande. Undervisning och examination sker på svenska.

Behörighetskrav

Sökanden ska vara yrkesverksam journalist med erfarenhet av arbete för radio och ha dokumenterade kunskaper i research, skrivande, intervjuteknik och journalistisk etik samt ha erfarenhet av idéutveckling. För anställning krävs minst en relevant högskoleexamen på kandidatnivå samt en magister/master-examen eller motsvarande kunskaper inom journalistik, samt visad pedagogisk skicklighet. Undervisningen sker på svenska.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fasts särskild och lika vikt vid praktisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet inom journalistik. Stor vikt fästs vid att den sökande behärskar radiomediets speciella former och uttryck samt erfarenhet av och goda kunskaper i redigeringsprogrammet Pro Tools eller motsvarande. Stor vikt fästs även vid dokumenterad erfarenhet av redaktionellt arbete, samt goda journalistiska kärnkunskaper i fråga om idéutveckling, researchmetoder, etik, intervjuteknik och berättande. Därutöver beaktas samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt kännedom om och intresse för journalistikens vetenskapliga sammanhang.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Vikariatets omfattning är 50% och avser 10 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde ca 15 februari 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Maria Nilsson maria.nilsson@ims.su.se eller stf prefekt Ester Pollack ester.pollack@ims.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:
 • CV och meritförteckning
 • Kopia av bevis för examina
 • En redogörelse för pågående egen journalistisk verksamhet
Kopior på övriga betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat