arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i journalistik (75%)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

till Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2021-12-16.

Journalistik, medier och kommunikation (JMK) ingår sedan den 1 januari 2012 tillsammans med filmvetenskap och modevetenskap i Institutionen för mediestudier, IMS. Den är en av de största institutionerna vid den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vid JMK bedrivs yrkesförberedande utbildning i journalistik med fokus på samhällsgranskning och digital publicering, samt forskningsförberedande utbildning i det nyinrättade masterprogrammet i journalistikstudier. Undervisningen på kandidatnivå, där den utlysta tjänsten är förlagd, förenar praktik och teori. I lärarkåren samarbetar journalistiskt erfarna adjunkter med professorer och universitetslektorer i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Likt journalistik- och mediebranschen är JMK:s journalistutbildning i ständig utveckling. Vi söker nu en framåtblickande medarbetare som vill bidra till att forma dagens och framtidens journalister.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att undervisa på grundnivå i kurser som behandlar nyhets-, gestaltande och fördjupande journalistik samt att handleda och examinera examensprojekt. Utöver undervisning förutsätts aktivt deltagande i det pedagogiska utvecklingsarbetet och i övrigt institutionsarbete. Undervisning och examination sker på svenska.

Behörighetskrav

För anställning krävs minst en relevant högskoleexamen på kandidatnivå samt en magister/masterexamen eller motsvarande kunskaper inom journalistik, samt visad pedagogisk skicklighet. Sökande som kommer i fråga för tjänsten kan komma att anmodas att hålla en provföreläsning. Med motsvarande magister/master-examen avses här en dokumenterad journalistisk produktion vilken visar på en väsentlig fördjupning av kunskaper förvärvade inom ramen för högskoleexamen. Sökanden ska vara yrkesverksam journalist med goda och breda kunskaper inom det journalistiska fältet, med erfarenhet av nyhetsjournalistik, research, fördjupat berättande och idéutveckling, samt ett engagerat förhållningssätt till digital journalistik och nya medier. Det förutsätts att sökanden vid sidan om sin lärargärning bedriver journalistisk verksamhet.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid praktisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet samt intresse för förmedling av kunskap inom journalistik. Stor vikt fästs vid dokumenterade kärnkunskaper inom nyhetsjournalistik, berättande och research, kompetens inom olika journalistiska fält, och kunskaper inom digital journalistik och nya medier. Därutöver beaktas personlig drivkraft och intresse för samhällsfrågor. Därutöver beaktas även samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt kännedom om och intresse för journalistikens vetenskapliga sammanhang.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningens omfattning är 75 % och gäller tills vidare. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Maria Nilsson, maria.nilsson@ims.su.se eller av prefekt Anja Hirdman, hirdman@ims.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:

– Personligt brev, CV och meritförteckning samt ett mindre, representativt urval arbetsprover
– Kopia av bevis för examina
– En redogörelse för pågående egen journalistisk verksamhet och områden inom vilka sökanden skulle vilja och kunna undervisa
– En kort beskrivning av den provföreläsning som sökanden avser hålla
– Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 Beslut om anställningen fattas av Humanistiska fakultetsnämnden på förslag av styrelsen för Institutionen för mediestudier. Tillsättningen bereds i en särskild rekryteringsgrupp med lärare och studierektor från JMK och institutionens prefekt.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat