arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i italienska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-11.

Akademisk undervisning i romanska språk har erbjudits i Stockholm sedan slutet av 1920-talet. Efter knappt tio års undervisning inrättades den första professuren i romanska språk 1937. Grundutbildningen vid Romanska institutionen uppdelades under 1960-talet i fyra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska. Så ser det ut även i dag: ämnet ingår i Romanska och klassiska institutionen där det, vid sidan av nämnda romanska språk, även ingår utbildning och forskning i latinamerikastudier, latin och grekiska. Vid institutionen studerar drygt 250 studenter italienska på grundnivå och avancerad nivå per år.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på delkurser innefattande Muntlig och Skriftlig produktion på förberedande nivå I och förberedande nivå II samt undervisning i Skriftlig produktion på Italienska II. Kurserna har praktisk karaktär och utgörs till stor del av färdighetsträning. Andra uppgifter och kurser kan tillkomma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser.

Cirka 40% av undervisningen är förlagd till sommarterminen, dvs i juni, juli och augusti. Det handlar då om undervisning i Muntlig och Skriftlig produktion på förberedande nivå I. I övrigt sker undervisningen både på dagtid och på kvällstid. En av kurserna ges som distanskurs. Med tanke på den rådande situationen ska man som lärare vara beredd att undervisa både på distans och på Campus i övriga kurser. Man måste dessutom vara beredd att snabbt växla mellan dessa två undervisningstyper.

Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och delta i ämneskonferenser och lärarmöten. Ingen forskning ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i italienska är enligt anställningsordningen den som har avlagt examen i italienska eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven italienska samt i talad och skriven svenska krävs. Undervisningen sker på svenska och italienska. Den pedagogiska kompetensen ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer mest vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten och erfarenheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på deltid omfattande 55 % och tidsbegränsad från och med 1 januari 2021 till och med 31 augusti 2021 och inkluderar undervisning under sommarterminen. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesstudierektorn, Anna Gudmundson, anna.gudmundson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, Visstid Deltid