arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i inredningsarkitektur och möbeldesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Tjänsten är placerad på Institutionen för Design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV). Inredningsarkitektur på Konstfack utvecklar kontinuerligt föreställningar om rum och interiörer, möbler och objekt och inkluderar sociala, psykologiska, estetiska och ekologiska aspekter som inverkar på människans upplevda värden, kopplade till exempelvis identitet och perception. Området för inredningsarkitektur är interdisciplinärt, och teori och metoder hämtas även från design- och arkitekturområdet. Inom ramen för utbildningen utforskas inredningsarkitektur i relation till materialitet, exteriör och interiör, privata och offentliga rum samt hållbarhet. Som en av de internationellt ledande utbildningarna, utvecklar vi de traditionella områdena inom inredningsarkitektur för att möta behovet av yrkeskunskap i förhållande till de många angelägna frågor, kopplade till etik, miljö och globalisering, som samhället står inför idag.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak:
 • att utveckla och leda kurser inom ämnesområdet,
 • att handleda studenter,
 • att undervisa och handleda studenter i hantverksmässiga och industriella produktionsmetoder i Konstfacks träverkstad,
 • som del av kollegiet delta i utvecklingen av ämnet och programmen för Inredningsarkitektur och möbeldesign samt Rumslig gestaltning,
 • bedriva pedagogisk utveckling och utveckla kontakter inom och utanför Konstfack,
 • att engagera sig i Konstfacks gemensamma arbete och att ingå i Konstfacks nämnder och arbetsgrupper.

Anställningen

Anställningen omfattar 75 % av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har;
 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom design eller har motsvarande kompetens,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper,
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller.
En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha (med lika vikt);
 • goda konstnärliga färdigheter inom inredningsarkitektur och möbeldesign,
 • mycket goda kunskaper om material och metoder för konstruktion och tillverkning såväl för hantverksmässigt som industriellt framställande av möbler och inredningar,
 • kunskap om digitala tekniker för gestaltning och tillverkning,
 • mycket goda kunskaper och erfarenhet av modell- och prototypframställning,
 • kunskaper om teoribildning inom ämnesområdet,
 • goda kunskaper om aktuell utveckling inom ämnesområdet,
 • god förmåga att integrera kritiska perspektiv i undervisningen,
 • dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk,
 • goda språkfärdigheter i engelska.
Samt därefter (med lika vikt);
 • organisatorisk förmåga och erfarenhet av administrativt arbete,
 • god samarbetsförmåga.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av prefekt Marie-Louise Bowallius, Marie-Louise.Bowallius@konstfack.se. Vid frågor om anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Edvin Stenmark, Edvin.Stenmark@konstfack.se. Kontaktpersoner samt fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 41 00.

Ansökan

Ansökan ska innehålla;
 • CV,
 • Personligt brev,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet,
 • kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet och dess innehåll i relation till de specifika arbetsuppgifterna,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet och exemplifiering av hur den sökande vill bedriva undervisning inom området,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten bestående av såväl prototyper som färdiga möbler och inredningar (max 10 st).
Välkommen med din kompletta digitala ansökan märkt med KF2021/VO2P/11 senast den 1 mars 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det aktuella lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat