arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i möbeldesign med inr mot material och konstruktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

 

Adjunkt i inredningsarkitektur och möbeldesign med inriktning mot material och konstruktion


Tjänsten är placerad på Institutionen för Design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV). Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack utvecklar kontinuerligt föreställningar om rum och interiörer, möbler och objekt och inkluderar sociala, psykologiska, estetiska och ekologiska aspekter som inverkar på människans upplevda värden, kopplade till exempelvis identitet och perception. Området för inredningsarkitektur och möbeldesign är interdisciplinärt, och teori och metoder hämtas även från design- och arkitekturområdet. Inom ramen för utbildningen utforskas ämnet i relation till materialitet, exteriör och interiör, privata och offentliga rum samt hållbarhet. Som en av de internationellt ledande utbildningarna, utvecklar vi de traditionella områdena inom inredningsarkitektur för att möta behovet av yrkeskunskap i förhållande till de många angelägna frågor, kopplade till etik, miljö och globalisering, som samhället står inför idag.

 

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak:
 • att utveckla och leda kurser inom ämnesområdet,
 • att undervisa, handleda och inspirera studenter i hantverksmässiga och industriella produktionsmetoder i Konstfacks träverkstad.
 • som del av kollegiet delta i utvecklingen av ämnet och programmen för Inredningsarkitektur och möbeldesign samt Rumslig gestaltning,
 • bedriva pedagogisk utveckling och utveckla kontakter inom och utanför Konstfack,
 • möjlighet att engagera sig i Konstfacks gemensamma arbete och att ingå i Konstfacks nämnder och arbetsgrupper.
 

Anställningen


Anställningen omfattar 75 % av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde önskas snarast eller enligt överenskommelse.

 

Behörighet 


Behörig att anställas som adjunkt är den som har
 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom design eller har motsvarande kompetens,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller,
En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början.

 

Bedömningsgrunder


Den sökande ska ha (med lika vikt);
 • goda konstnärliga färdigheter inom möbeldesign,
 • mycket goda kunskaper om och erfarenheter av de material som används vid möbeltillverkning inom möbelindustrin,
 • mycket goda färdigheter att använda metoder för sammanfogning och konstruktion av möbler och inredningar i trä,
 • goda färdigheter inom modell- och prototypframställning,
• god förmåga att integrera kritiska perspektiv som till exempel kan röra hållbarhet, genus eller etik i utbildningen,
 • dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk, samt i engelska
 • god organisatorisk och administrativ förmåga,
 • god samarbetsförmåga,
 

Samt därefter (med lika vikt);
 • goda kunskap om digitala tekniker för gestaltning och tillverkning som exempelvis CNC-fräsning,
 • goda konstnärliga färdigheter inom inredningsarkitektur
 

 

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av biträdande prefekt Magnus Lindfors genom magnus.lindfors@konstfack.se.
Vid frågor om anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Erik Magnusson genom erik.magnusson@konstfack.se.
Kontaktpersoner samt fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 41 00.

 

Ansökan


  Ansökan ska innehålla
 • CV,
 • Personligt brev,
 • Kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet,
 • kortfattad redogörelse av färdigheter inom modell- och prototypframtagning och andra relevanta erfarenheter och kunskaper inom området,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet och exemplifiering av hur den sökande vill bedriva undervisning i möbeldesign, material och konstruktion
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st).
 

Välkommen med din kompletta digitala ansökan märkt med KF2021/VO2P/88 senast den 3 november 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det aktuella lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Enligt avtal och överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat